Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Slå undan fötterna för gängkriminella – inte för rättsstaten”

Nyheter
Publicerad: 2022-08-18 11:10

DEBATT – av Juli Nyberg, juriststudent, termin sju.

Valet närmar sig med stormsteg och partierna är inte sena ute med att trumpeta ut förslag på lösningar till ett av de problem som väljarna sätter högt upp på dagordningen – kriminaliteten. Socialdemokraterna föreslog redan förra året att polisen ska kunna utöva hemlig avlyssning och göra husrannsakan hos personer som inte är misstänkta för brott. Vidare har Kristdemokraterna förslagit att polisen ska kunna beslagta DNA från biobanker inom vården, samt att Migrationsverket ska få samla in DNA från invandrare. Åtgärder som dessa hör inte hemma i en rättsstat.

En grundbult som vår rättsstat vilar på är proportionalitetsprincipen. Principen kan innebära att ett intresse får ge vika för ett annat – om det är nödvändigt och ändamålsenligt. Tvångsåtgärden husrannsakan utgör ett skolboksexempel, som ställs mot rätten att förfoga över sin egendom och rätten till skydd för sitt privat- och familjeliv. För att husrannsakan ska få användas som tvångsmedel, behöver det finnas anledning att anta att ett brott som har fängelse i straffskalan har begåtts, samt att husrannsakan görs i syfte att beslagta egendom för att kunna utreda brottet (28:1 BrB). Tvångsåtgärden får bara utföras om dess syfte väger tyngre än det intrång som det innebär för den misstänkte (28:3a BrB). De partier som lagt fram ovan nämnda förslag hävdar att brottsbekämpningen väger tyngre än intrången som åtgärderna medför för de drabbade, och att åtgärderna därför ska tillåtas.

Det är emellertid värt att fundera över vad intrång av det här slaget skulle resultera i sett till samhället i stort. Att polisen skulle få möjlighet att använda tvångsmedel utan existerande brottsmisstankar är ett stort intrång på den personliga integriteten. Människor som har rent mjöl i påsen skulle leva i total ovetskap om huruvida deras konversationer med sin farmor, deras sexuella samliv med sin partner eller privata samtal med vänner avlyssnas eller ej. För att inte tala om att polisen skulle ha rätt att utföra husrannsakan i det egna hemmet helt utan brottsmisstanke. Migrationsverkets samling av DNA tillhörande invandrare är dessutom att betrakta som etnisk profilering och är ett så pass allvarligt ingrepp att brottsbekämpningsintresset inte kan anses väga tyngre.

Det kan heller inte anses vara nödvändigt att utföra åtgärder som dessa för att stävja gängkriminaliteten. Andra åtgärder såsom större polisiär närvaro, mer pengar till integrationsinsatser och utökat vittnesskydd är exempel på åtgärder som politiker redan diskuterar. Det är en bättre lösning och kommer inte heller få Sverige att framstå som George Orwells dystopisamhälle. Brottsbekämpning i all ära, men utan en demokratisk, välfungerande rättsstat som också tar hänsyn till mänskliga rättigheter är det plötsligt staten som blir brottslingen.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: