Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Skydda domstolarna från politisk påverkan – Sverige behöver ett fristående domstolsråd”

Debatt
Publicerad: 2018-09-27 12:34

DEBATT – av Ludvig Hambraeus, jur.stud och amanuens, Lunds universitet

 

De ska finnas goda förutsättningar för återvandring för dem som inte anpassat sig till svensk kultur. I alla fall om man får tro en till synes ökande andel av svenska politiska aktörer. Vilka som ska utgöra den beslutande juryn, eller vad ”svenska värderingar” är lämnas praktiskt nog ständigt utanför diskussionen.

Att delar av den svenska politiska diskursens när det kommer till integrations- och invandringsfrågor har migrerat ut till ytterkanten  är dock inte unikt. Under de senaste åren så har den svenska politiska diskursen sakta men säkert krupit ut mot extremerna för att inför valdagen kulminera i partipolitiska utspel som tidigare hade varit otänkbara.

Detta är bra tycker vissa, som brukar mena att det är först på senare tid som de riktigt viktiga frågorna gått att föra på tal.

Det må så vara att diskussionen av vissa ämnen tidigare lidit av viss institutionell självcensur, men vad som nu håller på att hända är inte ett tecken på ett sundare debattklimat utan enbart djupt oroväckande.

En aggressivare politisk retorik stannar mycket sällan bara vid ord. När ett samhälle sluter upp bakom hatiska och hotfulla budskap så övergår ord lätt i handling, med personlig utsatthet och rättslig osäkerhet som följd.

Nu när snart två veckor har förflutit sedan riksdagsvalet så är det uppenbart att vi har hamnat i en av de mest utmanande parlamentariska situationerna i modern tid. De åsiktsyttringar och värderingar som har fått fritt spelrum under den kommande regeringskonstellationens första trevande tid kommer att vara direkt bidragande till hur utformningen av svensk rättspolitik ser ut under de kommande åren.

I vissa EU-länder har auktoritära partier redan fått betydande inflytande genom demokratiska val. Detta inflytande har i många fall lett till stora inskränkningar av människors fri- och rättigheter.

I tider då polarisering och splittring råder så är det extra viktigt att det konstitutionella systemet ger skydd och bevarar rättigheter för alla medborgare i riket – oavsett vilka politiska vindar som blåser för stunden.

I Sverige har vi ett lagråd som prövar regeringens propositioner och deras överensstämmelse med de svenska lagarna och grundlagarna. Lagrådet har dock inget överprövande mandat, utan denna ”lagprövningsrätt” åligger domstolarna.

Vi har sett prov på denna prövningsrätt i och med införandet av den så kallade Gymnasielagen då Migrationsdomstolen i Malmö, efter utförd lagprövning, valde att avgöra frågan efter de gamla bestämmelserna kring beviskrav. Detta skydd är bra, men inte nog.

I ett led mot att göra de svenska domstolarna mer skyddade från politiska krafter så borde ett fristående domstolsråd införas. Merparten av medlemmarna i ett sådant domstolsråd bör vara domare, som bland annat skulle ha till uppgift att utse chefen för den högst beslutande domstolsadministrationen.

Liknande lösningar finns i flertalet EU-länder och har mer eller mindre blivit en vedertagen europeisk standard.

Ett fristående domstolsråd skulle dock inte bara utgöra ett ytterligare skydd mot inskränkningar i våra fri- och rättigheter utan också vara ett sätt att stärka förtroendet för det svenska rättsväsendet.

Ett domstolsråd skulle ge domstolarna ett eget organ, fritt från politisk påverkan, som skulle kunna föra deras talan i olika sammanhang där samtal mellan rättens funktionärer och det allmänna hade varit eftertraktat.

Ett domstolsråd är ingen garant för ett domstolsväsende skiljt från politisk aktivism och det är heller ingen hundraprocentig formel för ökat förtroende mellan rättsväsendet och den enskilde. Frågan vi borde ställa oss är dock om vi som demokrati har råd att inte ständigt försöka förbättra våra institutioner, framförallt i tider där mänskliga fri- och rättigheter är hårt ansatta.

Det är nu hög tid för Sverige att införa ett fristående domstolsråd.


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.