Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skärpt straff för upplopp i samband med Paludans koranbränning

Nyheter
Publicerad: 2022-07-20 07:44
Bilder från gripande under manifestationen. Foto: Henrik Montgomery / TT

Straffet skärps från 6 till 10 månaders fängelse i hovrätten för en man som deltagit i våldsamheter i Rinkeby i samband med att Rasmus Paludan brände Koranen.
Hovrätten beaktar att mannen hade en framträdande roll och att upploppet riktades mot ”en polisinsats som skulle skydda grundlagsskyddad verksamhet”.

Ett hundratal personer hade samlats i Rinkeby den 15 april 2022 för att demonstrera mot den dansksvenske högerextremisten Rasmus Paludans manifestation.  

Ett antal personer greps och polisen inledde en förundersökning om våldsamt upplopp efter att motdemonstranter kastat sten mot Paludan, som avslutade sitt framförande med att bränna ett exemplar av Koranen.
En av de framträdande personerna i upploppet var en 34-årig man som åtalades för våldsamt upplopp och våld mot tjänsteman. 

Deltog aktivt

Gärningen ansågs bevisad i båda instanserna. Tingsrätten betonade i fråga om påföljden att det våldsamma upploppet omfattade en stor folksamling och utgjorde en allvarlig störning av den allmänna ordningen. Upploppet resulterade i skador på bland annat polisbilar och vissa mindre personskador. Det är, menade rätten, allvarligt att upploppet syftade till att hindra och störa Rasmus Paludans tillåtna sammankomst eftersom gärningen därigenom riktade sig mot grundläggande rättigheter i Sverige såsom frihet att yttra sig och ge uttryckför sina åsikter. 

34-åringen var medveten om folksamlingens ordningsstörande uppsåt och deltog aktivt i samband med händelsen. Vad som framkommit förstärker gärningens allvar och straffvärde. Det finns å andra sidan , menade rätten, inte skäl att ifrågasätta hans uppgifter om att hans medverkan var oplanerad och ett utslag av stundens ingivelse utan närmare eftertanke. Det gäller även med beaktande av att mannen maskerade sig en bit in i händelseförloppet.

Tingsrätten ansåg att straffvärdet för det våldsamma upploppet motsvarar ett fängelsestraff på sex månader vilket han dömdes till.

Hovrätten skärper straffet

I likhet med tingsrätten anser Svea hovrätt att 34-åringen ska dömas både för deltagande i våldsamt upplopp och for försök till våld mot tjänsteman. När det däremot gäller straffvärdet anser hovrätten att detta är betydligt högre än tingsrätten funnit. Den våldsutövning i form av stenkastning som har riktats mot polisen är mycket allvarlig. 

Vid bedömningen av straffvärdet ska i större utsträckning beaktas att det har rört sig om ett långvarigt och stort upplopp där 34-åringen har haft en framträdande roll och varit mycket aktiv i främsta ledet med en omfattande stenkastning inte bara mot polisfordon utan även mot poliser, samt att han i ett fall även gjort sig skyldig till försök till våld mot tjänsteman. 

Det har vidare, som tingsrätten också betonat, stor betydelse att det har rört sig om ett upplopp riktat mot en polisinsats som skulle skydda grundlagsskyddad verksamhet. Straffvärdet för den samlade brottsligheten ska därför bestämmas till tio månaders fängelse. Med hänsyn till brottets art är annan påföljd än fängelse utesluten. Tingsrättens dom ska alltså ändras i fråga om fängelsestraffets längd. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
rinkebypaludan
Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: