Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skarp kritik mot Verifiera – får reprimand från IMY 

Nyheter
Publicerad: 2022-09-13 10:45
Gunnar Axén, styrelseordförande och ansvarig utgivare för Verifiera. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD /TT

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en reprimand och ett föreläggande mot Verifiera. Det ska inte vara möjligt att söka om personer varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.
”Offentliggörandet av de känsliga personuppgifterna innebär ett allvarligt integritetsintrång för de berörda personerna. Verifieras utgivningsbevis medger inte något undantag från dataskyddsförordningen”, framgår det av beslutet. 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) utfärdar en reprimand och ett föreläggande mot företaget Verifiera, som erbjuder en söktjänst för domstolsavgöranden som innehåller uppgifter om tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.

Mycket integritetskänslig information

IMY inledde en granskning mot företaget efter att ha tagit emot klagomål. De känsliga uppgifter som granskningen avser är uppgifter om att någon är eller har varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.  Enligt IMY finns det i företagets databas alla domstolsavgöranden från 2008 och framåt enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård och lagen om vård av missbrukare i vissa fall, totalt cirka 210 000 avgöranden. Resultatet är en uppgiftssamling över alla som sedan år 2008 varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk.

– Det rör sig om mycket integritetskänslig information beträffande personer som är eller har varit i en mycket utsatt situation. För dessa personer kan ett offentliggörande av informationen vid en bakgrundskontroll leda till kännbara konsekvenser, till exempel i form av minskade möjligheter att bli aktuell för en anställning och utanförskap, säger Martin Wetzler som är jurist på IMY.

Har ett utgivningsbevis

Företaget har ett utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen vilket normalt innebär att dataskyddsförordningen inte behöver tillämpas. Genom en grundlagsändring 2019 infördes dock en begränsning av grundlagsskyddet. Begränsningen innebär att dataskyddsförordningen blir tillämplig när vissa särskilt integritetskänsliga uppgiftssamlingar offentliggörs.

– I beslutet slår IMY fast att dataskyddsförordningen är tillämplig eftersom känsliga personuppgifter offentliggörs i en sökbar uppgiftsamling och det finns särskilda risker för otillbörliga intrång i enskildas personliga integritet. Dessutom har IMY funnit att bolaget inte har någon rättslig grund som gör det möjligt för bolaget att behandla känsliga personuppgifter, säger Martin Wetzler.

IMY finner att Verifiera under perioden den 6 april 2022 – 28 juni 2022 har behandlat känsliga personuppgifter (uppgifter om hälsa) i strid med dataskyddsförordningen i sina tjänster på hemsidan.

Ingen sanktionsavgift

Den konstaterade överträdelsen är av sådan art, allvar och omfattning att det normalt sett hade varit påkallat att utfärda en kännbar sanktionsavgift mot bolaget.

– Vid bedömningen av om sanktionsavgift ska utfärdas har IMY bland annat tagit hänsyn till att det varit fråga om tolkning av ett undantag från det grundlagsskydd utgivningsbevisen ger samt att undantaget inte tidigare tillämpats av IMY eller någon domstol och som lämnat visst utrymme för olika bedömningar. IMY har därför kommit fram till att det i det här fallet inte vore proportionerligt att påföra bolaget en sanktionsavgift för de konstaterade överträdelserna, säger IMY:s generaldirektör Lena Lindgren Schelin.

Förelägger om att vidta åtgärder

I sitt beslut utfärdar dock IMY en reprimand mot bolaget och förelägger dessutom bolaget att vidta åtgärder så att det inte längre ska vara möjligt för användare att vid sökning på personer kunna ta del av uppgift om att den eftersökta personen varit föremål för tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Åtgärderna ska ha vidtagits senast åtta veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.

IMY skriver i beslutet att ”offentliggörandet av de känsliga personuppgifterna innebär ett allvarligt integritetsintrång för de berörda personerna. Verifieras utgivningsbevis medger inte något undantag från dataskyddsförordningen så länge bolaget fortsätter att offentliggöra känsliga personuppgifter i en uppgiftssamling som omfattas av YGL. Det är angeläget att det säkerställs att detta integritetsintrång upphör”. 


Dela sidan:
Skriv ut: