Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Skarp kritik mot statens suicidförebyggande arbete

Nyheter
Publicerad: 2021-10-14 13:21
OBS Genrebild Foto: Isabell Höjman / TT

Riksrevisionen har granskat statens suicidförebyggande arbete och riktar nu skarp kritik mot de ansvariga myndigheterna.

Varje år begår mer än tusen personer självmord i Sverige. Riksrevisionens granskning av det gstatliga suicidpreventiva arbetet visar att ansvariga statliga myndigheter behöver utveckla arbetet på flera olika områden. Enligt Riksrevisionen har regeringens styrning på området varit svag under många år.

– Trots att riksdagen fattade beslut om en övergripande vision och nationellt handlingsprogram för suicidprevention 2008 dröjde det ända till 2020 innan regeringen tog initiativ för att kraftigt förstärka arbetet, säger riksrevisor Helena Lindberg i en kommentar på Riksrevisionens hemsida.

Fler myndigheter behöver involveras

Riksrevisionen konstaterar att det behövs insatser på flera områden för att ett verkningsfullt suicidpreventivt arbete ska kunna vara på plats.

”Det handlar bland annat om att på olika sätt involvera fler statliga myndigheter. Till exempel har Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ansvar för att samordna och stödja landets räddningstjänster, men arbetar inte med frågor som rör suicid och suicidprevention. Detta trots att självmordsproblematiken är en del av vardagen för landets räddningstjänster”, skriver Riksrevisionen.

Saknas en enhetlig nationell hantering

Granskningen visar även att det saknas en enhetlig nationell hantering av samtal till 112 som rör hot om suicid, och att sådana samtal därför hanteras olika i landet.

Vidare uppger Riksrevisionen att skolmyndigheterna saknar uppdrag inom suicidprevention, trots att skolan är en viktig arena för att motverka psykisk ohälsa. 

Riksrevisionen noterar även att stödet till anhöriga till personer som begått självmord samt missbruks- och beroendefrågor är andra områden som behöver utvecklas. Även arbetet mot omkomna (i huvudsak självmord) på statliga järnvägar bör förbättras. Trots Trafikverkets mål om en halvering av antalet omkomna har genomförda insatser inte lett till någon minskning, uppger Riksrevisionen.

– Myndigheten har heller inte följt upp varför åtgärderna inte har haft effekt. Samtidigt har regeringen formulerat ett nytt halveringsmål till 2030, säger Charlotta von Porat, projektledare för granskningen.

Myndigheterna ha svårt att bidra till preventiva insatser

Granskningen visar också att de ansvariga statliga myndigheterna, framför allt Folkhälsomyndigheten, i vissa fall har svårt att bidra till konkreta suicidpreventiva insatser på lokal och regional nivå.

– De kunskapsstöd som finns i dag är för övergripande för att kunna användas i det dagliga arbetet. Det behövs mer användbara, konkreta och tillgängliga kunskapsstöd, säger Charlotta von Porat.


Dela sidan:
Skriv ut: