Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Skånepolisens register kan vara diskriminerande mot romer – även om det inte är ett etniskt register”

Krönikor
Publicerad: 2013-12-03 09:06

KRÖNIKA/ANALYS – av David Brax, filosofie doktor och forskare i praktisk filosofi, Center for European Research, Göteborgs Universitet (CERGU)

 

Enligt Säkerhet- och integritetsnämndens (SIN) uttalande så är Skånepolisens uppgiftssamling inte ett etniskt register. Uttalandet ställer dock Skånepolisen inför ett dilemma: Antingen är hanteringen sannolikt diskriminerande eller så har man ett större problem med systematisk integritetskränkande hantering av personuppgifter. 

Debattvågorna efter DN’s avslöjande av Skånepolisens uppgiftssamling om ”Kringresande” har ännu ej lagt sig. I väntan på besked från utredare har det förekommit många tvärsäkra påståenden om registret i termer valda för effekt snarare än precision. Detta är olyckligt, eftersom det gjort det omöjligt för Skånepolisen att känna igen sig i kritiken och lätt att försvara sig mot de grövsta anklagelserna.

I samband med publiceringen lät DN juristen Johan Hirschfelt granska uppgifterna. Hirschfelt var försiktig och menade att regelverket är krångligt och  att det därför inte var säkert att registret i fråga var olagligt. Det är inte obetydligt att regelverket är krångligt: Det är sannolikt i gråzonerna – då vi kan intala oss själva att vi handlar acceptabelt – som de flesta kränkningar sker. 

SIN:s uttalande från den 15/11 är ett viktigt steg mot klarhet. Uttalandet är kraftfullt: Registret bedöms vara olagligt på många av de grunder som figurerat i debatten: det har utvidgats utan relevant motivering, användning har inte loggats, det saknas noteringar om vilka som är misstänkta – och så vidare.

Men SIN bedömer också att det inte rört sig som ett etniskt register. Det finns ingen anledning att ifrågasätta denna bedömning, och det borde de inblandade förstått redan från början. Det ursprungliga syftet var aldrig att kartlägga romer, etnicitet är överhuvudtaget inte noterat, och romsk härkomst har inte varit ett inklusionskriterium.

Det är dock viktigt att förstå att SIN:s uttalande inte innebär att polisen är oskyldig till diskriminering. Etnicitet kan fortfarande vara anledningen till att registret hanterades som det gjorde – diskriminerande behandling kräver ej etnisk klassificering. Och polisens förklaringar har hittills inte varit tillfredställande.

Ett uppenbart fall av ett diskriminerande etniskt register är ett som innehåller enbart medlemmar av en etnisk grupp för att det tillhör den gruppen och dessutom innehåller samtliga sådana medlemmar som ansvariga för registret känner till.

Uppgiftssamlingen här är alltså inte ett sådant uppenbart fall. Ett uppenbart oproblematiskt register är ett som samlar information om människor som tillhör en etnisk grupp som alla är relevanta i utredningen av ett misstänkt brott.

Detta är inte ett sådant uppenbart fall heller. Polisen har inte upprättat ett etniskt register – det är därför de har kunnat försvara sig mot anklagelserna. Men det betyder alltså inte att man inte gjort sig skyldig till diskriminerande behandling.

Det hela började med en utredning och insamlandet av uppgifter om personer som på ett eller annat sätt varit kopplade till denna utredning. Detta är normalt polisarbete. Det finns inga problem med att samla uppgifter om romer som är kopplade till ett misstänkt brott – så länge de inte är på grund av deras romska härkomst som de registreras (om inte etnicitet är av uppenbar relevans för utredningen).

Detta förefaller självklart, men innebär att det finns viss vaghet gällande hur polisen får hantera personuppgifter – denna oklarhet är en viktig förklarande faktor till händelseförloppet.

Vid något tillfälle började alltså filen att få en orimlig omfattning, det vill säga som inte kan rättfärdigas med hänvisning till utredningens syfte. Filen innehållertill exempel ett stort antal barn, många avlidna och sådana som bor utanför den berörda regionen.

Det kan finnas rimliga skäl att samla sådan information. Problemet uppstår när samlingen utvidgas utan goda skäl. Det är då, som SIN påpekar, det börjar likna ett ”bra att ha”-register.

Så varför var det ”bra att ha”? Varför behandlades just den här filen på detta regelvidriga sätt? Polisen har inte kunnat ge godtagbara förklaringar till varför registret varit så omfattande och det bör väcka misstankar.

Diskriminering förutsätter inte onda eller rasistiska avsikter. Det finns skäl att misstänka diskriminering om filens omfattning, utökning, tillgänglighet, användning är annorlunda än vad som skulle varit fallet om det gällt någon annan grupp. Om skälet varför polisen hanterat och expanderat den här filen är ogrundade föreställningar om romer så har vi ett exempel på diskriminering, må vara av en indirekt art.

Diskriminering sker ofta, inte genom att vi anför etnicitet, sexualitet, genus, som ett skäl i sig självt, utan snarare genom att vi använder dessa faktorer som skäl att leta efter andra (svep)skäl för särbehandling. Till exemopel om en arbetsgivare använder de icke-etniska kriterier som tillåter hen att välja en kandidat från den grupp som hen egentligen vill anställa från. Beslutet rättfärdigas då av skäl som inte sammanfaller med det faktiska skälet. 

Om polisen vill värja sig från anklagelser för diskriminering så kan de, vilket de också gjort, hävda att detta register på intet sätt är ovanligt. Vi skulle då kunna jämföra med liknande filer rörande liknande fall, där de flesta involverade hade annan härkomst.

Det är därför SIN:s uttalande ställer Skånepolisen inför ett dilemma: Om den här sortens fil är vanligt förekommande finns kanske inget särskilt problem med diskriminering  – men ett större generellt problem med omfattande, systematiska integritetskränkningar. Om det inte är standardhantering, så är finns det grund för misstanken om diskriminering, och polisen, på grund av hur bevisbördan är fördelad när det gäller diskriminering, måste erbjuda mycket bättre förklaringar. 

Vad som nu måste klargöras är huruvida de olagliga brister som SIN påpekar bäst förklaras av diskriminerande skäl. Saken är alltså inte avgjord i och med SIN:s uttalande.

Det är viktigt att DO, som just nu undersöker ärendet, och andra berörda myndigheter går till botten med detta. Det är också viktigt att Skånepolisen inser att diskriminerande behandling inte behöver vara uppenbar ens för den som utför den och börja arbeta för att motverka sådana tendenser i sitt arbete. 


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se