Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Ska virus avgöra rätt till uppehållstillstånd?”

Nyheter
Publicerad: 2020-11-02 11:38

DEBATT – av av Madeleine Käärik, jurist som jobbar med straffrätt, arbetsrätt och migrationsrätt.

Pandemin, och rätt att arbeta och vistas i landet – är det två relevanta företeelser?

För de flesta av oss – inte alls. Vi försöker att hålla oss friska och hoppas på att viruset ger sig så småningom med bättre behandling och profylax. Invandrare med arbetstillstånd ser dock ett annat perspektiv framför sig…

En humanitär katastrof håller på att utvecklas berörande tusentals lagligt arbetande invånare i Sverige – utan att situationen fått adekvat uppmärksamhet.

Redan i april månad i år uttalade Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik i klartext i sin intervju till Dagens nyheter att tusentals personer kommer att förlora sina arbetstillstånd på grund av den pågående pandemin. Det har nu gått ett halvår, och varken regeringen, lagstiftaren eller politikerna har agerat på denna varningssignal från den berörda myndigheten.

Statistiken från verkets sida visar att det under 2017-2019 har beviljats cirka 58 000 arbetstillstånd sammanlagt, och 24 000 under år 2020. Således grovt räknad berörs 80 000 personer med tidsbegränsat arbetstillstånd av det stigande arbetslöshet till följd av Covid 19. Nästan 10 000 uppehållstillstånd har beviljats under de senaste fyra åren endast inom hotell- och restaurangbranschen – som är de värst drabbade. Beakta även att övriga yrken upplever kännbar nedgång, och där finns tusentals arbetsinvandrare som förlorat sin anställning eller blivit korttidspermitterade. Bakom dessa torra siffror finns en människa, i regel med sin familj, och deras framtid som de byggt under lång tid – håller på att gå i spillror. Orsaken – nuvarande regelverk om arbetsinvandring.

Problematik på individens nivå. Den första gruppen är asylsökande som bytt spår och fortsätter arbeta här i väntan på beslut från Migrationsverket. Nästa grupp är de vars första tvååriga uppehållstillstånd löper ut och behöver förlängas. Den sista gruppen är de som borde få ett permanent uppehållstillstånd efter att de arbetat i landet i fyra år – de som har rotat sig i landet mest – dvs. köpt en bostad, en bil, lärt sig svenska, har barn har gått i skolan/förskolan. Alla de uppräknade grupperna har betalat skatt och bidragit till Sveriges välfärd. Enligt näringslivets uppdrag gjordes en undersökning om arbetsinvandringen, och det konstaterades att arbetsinvandrare bidrog till landets BNP under till exempel år 2018 med 37 miljarder kronor, och 12 miljarder betalades av arbetsinvandrare i skatt. Nu riskerar alla dessa människor och deras barn utvisning.

Krav för att förlänga arbetstillstånd. Enligt den rådande lagstiftningen ska man tjäna minst trettontusen kronor i månaden innan skatt. Går man under detta belopp – får man avslag oaktat om man söker efter avslag på sin asylansökan, förlänger sitt tvååriga uppehållstillstånd, eller söker permanent uppehållstillstånd efter att ha arbetat i fyra år.

Man får vara arbetslös under högst tre månader. Hittar man en ny anställning en dag senare får man avslag på ansökan om förlängning, och bör resa ut från Sverige för att söka hemifrån till sin nya arbetsgivare. Handläggningstiden för de som söker från utlandet är cirka tolv månader.

Nu handläggs det över 16 000 ansökningar om arbetstillstånd på Migrationsverket, och stort antal av dessa från asylsökande som har bytt spår. De fortsätter arbeta här i väntan på beslut och har inte rätt till antingen vara arbetslösa eller byta sin arbetsgivare under handläggningstiden. Gör de det – förlorar de rätt till uppehållstillstånd och bör lämna Sverige.

Man ställer sig en fråga – kan vi undvika en situation när en stor grupp av lagligt arbetande invånare riskerar drabbas så mycket hårdare av pandemin än de andra?

Lösningarna finns… Till exempel om man släpper temporärt ett inkomstkrav på tretton tusen i månaden och godtar sista årets genomsnittslön – så länge pandemin varar. Man kan alternativt ta i beaktan den sammanlagda inkomsten i familjen där en familjemedlem också arbetar. Många skulle klara sig så och få arbetstillstånd förlängt. Man kan förlänga tremånadersperiod av ofrivillig arbetslöshet på grund av Covid 19 till längre period – t.ex. sex månader, tills situationen klarnar. Man kan tillåta spårbytare att byta sin arbetsgivare under handläggningstiden om anställningen upphört på grund av Covid 19.

Tidigare har man i Sverige haft amnesti för de gömda, den så kallade ”påskuppropet”, som givit möjlighet för barnfamiljer under vissa förutsättningar att få uppehållstillstånd. Det var inte länge sedan vi fått Gymnasielagen för ensamkommande asylsökande barn vilka hunnit fylla arton år. Den ”läkte såren” efter de mycket långa handläggningstiderna under åren 2015-2016.

Covid-19 får inte avgöra rätt till att stanna kvar och arbeta i landet – speciellt inte för de mest motiverade att arbeta. Denna del av samhället – som riskerar drabbas hårdare än andra av pandemin, behöver räddas med hjälp av ändrad lagstiftning.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: