Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Ska skattekontrollen privatiseras – och är det rätt att Skatteverket ger vissa gräddfil genom avtal?”

Debatt
Publicerad: 2015-09-30 13:07

DEBATT/REPLIK – av Krister Andersson, skatteansvarig Svenskt Näringsliv, Annika Fritsch, skatteexpert Företagarna och Urban Rydin, skatteansvarig LRF

 

Skatteverkets generaldirektör skriver i en debattartikel (Dagens Juridik 2015-09-29) att skatt är en fråga för styrelsen i bolagen. Det kan tyckas vara en självklarhet. Styrelsen har enligt aktiebolagslagen att verka för att bolaget skapar vinst och att kostnader hanteras effektivt.

Skatt är en av bolagens största kostnader och självfallet ska alla lagar efterlevas – även på skatteområdet. Det är välkommet att tidigare tankegångar om att bolagen ska betala skatt med en säkerhetsmarginal nu har övergetts.

Debattartikeln ger dock intryck av att Skatteverket har tappat greppet över skattekontrollen. Där sägs att företagen bör utarbeta riktlinjer som även kan omfatta bolagets leverantörers och samarbetspartners skatteförhållanden och att detta ska beaktas när avtal sluts och transaktioner genomförs mellan privata företag. Företag ska kontrollera varandra.

Antalet skatterevisioner har minskat kraftigt och istället har flera av ändringarna i kontrollverksamheten de senaste åren inneburit en privatisering av skattekontrollen. Vi ser med oro på denna utveckling.

Ska verkligen företag kontrollera andra företag och ska speciellt utvalda konsulter ges en gräddfil genom särskilda avtal med Skatteverket?

Enligt samverkansavtal mellan Skatteverket och FAR/SRF (branschorganisation för redovisningskonsulter, revisorer och rådgivare/Sveriges redovisningskonsulters förbund) ) ska deras klienter vinna ökad trygghet och ”drabbas” av färre kontakter med Skatteverket – något som konsulterna åberopar i sin marknadsföring.

Skatteverket ska beakta allas likhet inför lagen i sin verksamhet samt iaktta saklighet och opartiskhet. Enskilda ska behandlas likformigt och Skatteverket ska inte ägna sig åt särbehandling som särskilt gynnar vissa företag i relation till deras konkurrenter. Att skattekontrollen fungerar likformigt framstår således som centralt från rättslikhets- och rättssäkerhetssynpunkt.

Företagens styrelser måste självfallet agera så att bolaget är uthålligt och så att olika risker hanteras på ett bra sätt. Ett omfattande och värdefullt CSR-arbete bedrivs i styrelserna. Men är det Skatteverkets uppgift att ha synpunkter på hur styrelserna sköter detta arbete?

Vi anser att Skatteverkets inriktning med privatiseringsinslag av kontrollverksamheten kombinerat med uppmaningar till företagen att utöva kontroll inger oro.

 

 

 

Debattartikeln har också publicerats i Dagens Industri.

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: