Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sjukfrånvaron inom staten minskar – men ungas frånvaro ökar

Nyheter
Publicerad: 2019-05-21 07:13
Foto: Fotograferna Holmberg/TT

Sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna minskar för andra året i rad. Även långtidsfrånvarons andel i den totala sjukfrånvaron minskar jämfört med tidigare år. Det visar Stadskontorets sammanställning av sjukfrånvarostatistik från statliga myndigheter.


Enligt Statskontorets sammanställning, som bygger på jämförelser av sjukfrånvarostatistik i uppgifter som 200 myndigheter redovisat i sina årsredovisningar för 2018, uppgick sjukfrånvaron i de statliga myndigheterna år 2018 till 3,9 procent av den tillgängliga arbetstiden.

Det är en minskning med 0,1 procentenheter jämfört med föregående år.

Långtidsfrånvaron minskar
Även långtidsfrånvaro, sjukfrånvaro mer än 60 dagar, minskar som andel av den totala sjukfrånvaron. Enligt sammanställningen uppgick långtidsfrånvaron till 52,4 procent år 2018, jämfört med 55,3 procent under år 2017.

För kvinnor minskade sjukfrånvaron med 0,2 procentenheter under år 2018 och uppgick till 5,2 procentenheter, medan männens sjukfrånvaro minskade med 0,1 procentenheter och uppgick till 2,5 procentenheter under året.

Ungas sjukfrånvaro ökar
Sammanställningen visar även att en ökning av frånvaron med 0,1 procentenheter skett för statsanställda som är yngre än 30 år. I övriga åldersgrupper, från 30 till 49 år respektive 50 år och uppåt, minskade sjukfrånvaron med 0,1 procentenheter respektive 0,2 procentenheter.

Totalt sett är dock sjukfrånvaron fortfarande 0,7 procentenheter högre än vad den var år 2013.


Dela sidan:
Skriv ut:

Taggar:

Paulina Stén
paulina.sten@blendow.se