Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Sex steg som skyddar era företagshemligheter – allt fler drabbas av angrepp”

Arbetsrätt
Publicerad: 2017-10-23 12:18

KRÖNIKA – av advokaterna Sten Bauer och Johan Zetterström, Baker McKenzie advokatbyrå

 

Varje år stjäls företagshemligheter i världen till ett värde om tusentals miljarder dollar. Enbart stölderna i USA beräknas uppgå till 1-3 procent av deras BNP.

Vår alltmer globaliserade och digitala värld erbjuder inte enbart en mängd fördelar, den medför också nya utmaningar.

Det blir allt svårare att hålla saker och ting hemliga. Värdefulla företagshemligheter kan fort och smidigt laddas ned och spridas. Anställda, inhyrda och konsulter kan enkelt tillskansa sig och sprida hemligt material på ett sätt som inte var möjligt tidigare.

Det finns inte heller någon brist på externa hot i form av hackare som av olika skäl vill komma åt hemlig information. 

För företag som lägger ned tid, energi och kapital på forskning och utveckling och på att förfina sina processer och strategier är det här minst sagt problematiskt. En del av resultaten skyddas som patent eller varumärken men ibland finns inte den möjligheten.

Mycket information hålls hemlig av det enkla skälet att det skulle medföra en skada i konkurrenshänseende om den spreds. För många företag är det därför avgörande att deras företagshemligheter bevaras och förblir just hemligheter.

Trots det vidtar många företag inte ens grundläggande åtgärder för att skydda sina företagshemligheter.

Tillsammans med Euromoney Insitutional Investor Thought Leadership har Baker McKenzie nyligen genomfört en undersökning av hur multinationella företag ser på vikten av sina företagshemligheter, vilka hot företagen upplever och vad företagen gör för att skydda sina hemligheter.

Underlaget är omfattande och inkluderar drygt 400 ledande befattningshavare, bolagsjurister och andra seniora chefer från företag runtom i världen och från flera olika branscher.

82 procent svarade att företagshemligheter var en viktig eller till och med avgörande del av deras verksamhet. Nästan hälften svarade att hemligheterna var till och med viktigare för företaget än dess patent och varumärken. Tyvärr bekräftade så många som var femte att de utsatts för angrepp på sina företagshemligeter.

Inom vissa branscher, såsom healthcare, var andelen ännu högre; 33 procent. Mörkertalet är dock stort eftersom mer än var tionde inte visste om de utsatts för angrepp eller ej.

Vi kan alltså konstatera både att företagshemligheterna är väldigt viktiga för dessa företag och att risken för angrepp är påtaglig. Förvånande nog visade undersökningen att färre än en tredjedel av företagen har vidtagit grundläggande åtgärder för att skydda sig mot den här typen av angrepp.

Processen för att förbättra skyddet för företagshemligheterna kan sammanfattas i sex steg:

  1. Börja med att inventera vilka företagshemligheter ert företag har och vad de betyder för er. Att åsätta företagshemligheter ett värde kan vara hopplöst svårt; vad är egentligen värdet på en algoritm? Ändå är det viktigt att försöka. Först när ni vet vad hemligheten är värd för er kan ni bestämma vilka åtgärder ni är villiga att vidta för att skydda den.
  2. Begränsa antalet människor som har tillgång till informationen. Historien är full av fascinerande berättelser om hemliga läsk- och såsrecept som göms i kassaskåp eller delas upp mellan flera personer så att ingen har hela bilden. När man hör dessa historier är det ibland svårt att låta bli att dra lite på munnen men faktum är att de största hoten ofta är interna. Mer än hälften av tillfrågade företag befarade att den största riskkällan utgjordes av anställda eller tidigare anställda.
  3. Inför tekniska kontroll- och skyddsmekanismer. Skalskydd och kryptering borde vara en självklarhet på många arbetsplatser. Arbetsgivare har även vissa rättigheter att läsa de anställdas arbetsmail för att spåra och motverka oegentligheter och sabotage, men de anställda måste tydligt informeras i förväg om att sådana kontroller kan komma att ske. 
  4. Informera och utbilda personalen om vad som utgör företagshemligheter, vad som är hemligt just hos er och varför det är så viktigt att de förblir hemliga. Målet måste vara att inga företagshemligheter ska läcka enbart på grund av okunskap om vad som gäller.
  5. Utvärdera era kontroll- och skyddsrutiner. Se till att sekretessåtaganden finns på plats och se över avtalen för de anställda som har tillgång till information som är särskilt känslig ur konkurrenshänseende så att de inte kan säga upp sig med kort varsel och gå direkt till era största konkurrenter.
  6. Ta fram en handlingsplan för hur företaget ska agera om och när ni utsätts för angrepp.

Nuvarande svensk lagstiftning på området är problematisk; bland annat för att det inte är straffbart att sprida information som en anställd lovligen har tagit del av. Det kommer visserligen att ändras i juni 2018 när Sverige får en ny lag om företagshemligheter.

Den förbättrade lagen ändrar dock inte den omständigheten att när hemligheten väl är läckt så är den ute och då är skadan redan skedd. Då är det bättre att stärka skyddet i förväg.

Baker McKenzies rapport finns tillgänglig för nedladdning. Ni är välkomna att dela med er och sprida rapporten till alla som kan finna den användbar. Det finns ingen anledning att hålla det här hemligt!

Läs hela rapporten här.

 

Skribenterna arbetar på arbetsrättsgruppen på Baker McKenzie, som regelbundet skriver om arbetsrätt i Dagens Juridik.

 


 

 

 

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut:
Taggar:

Annons

Annons
Annons