Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sex personer misstänks ha lurat Försäkringskassan på 12 miljoner

Nyheter
Publicerad: 2021-09-01 11:31
Foto: Eraldo Peres/AP/TT

En brukare har tillsammans med fem assistenter lurat Försäkringskassan på över 12 miljoner kronor, enligt Åklagarmyndigheten som nu väckt åtal mot brukaren och hans familj och släkt.
Brotten har enligt åklagaren pågått mellan 2014 och 2021 och varit systematiska.

En 53-årig man, en brukare, åtalas för bidragsbrott tillsammans med fem andra där han vid 76 tillfällen fått Försäkringskassan att totalt betala ut dryga 12,2 miljoner kronor. Av de sex åtalade är tre häktade sedan februari 2021. De som har åtalats tillhör två familjer som har nära koppling till varandra, varav den ena består av brukaren och hans två söner.

– Utredningen är omfattande och visar att brukaren har överdrivit sina fysiska begränsningar, att assistenterna vid upprepade tillfällen innehaft andra arbeten som krockat i tid med redovisad assistans samt att assistenter redovisat utförd assistans när de inte befunnit sig på samma ort eller ens i samma land som brukaren, säger kammaråklagare Elisabeth Anderson vid Åklagarkammaren i Örebro.

– Jag menar att allt detta har bidragit till att de misstänkta under många år har kunnat tillskansa sig utbetalningar från svenska myndigheter på mångmiljonbelopp, säger Elisabeth Anderson.

Lämnat oriktiga uppgifter

Enligt åtalet har mannen ensam eller tillsammans och i samförstånd med andra lämnat oriktiga uppgifter till Försäkringskassan vid utredning om behov av personlig assistans, i räkningar om utförd assistans samt i annan kontakt med vårdpersonal. På så sätt har han ”vilselett företrädare för Försäkringskassan och orsakat fara för felaktiga utbetalningar av ekonomiskt stöd och ekonomisk förmån i form av assistansersättning”. 

De oriktiga uppgifterna har bestått i att den 53-årige mannen lämnat överdrivna eller helt falska uppgifter om sitt hälsotillstånd och att han varit i omfattande behov av omvårdnad och tillsyn. De har också utgjorts av överdrivna eller helt falska uppgifter i räkningar och bifogade tidsredovisningar, om omfattningen av, innehållet i och förläggningen i tid för påstådd utförd personlig assistans åt honom.

Totalt 76 tillfällen

Totalt rör det sig om 76 tillfällen under perioden oktober 2014 – februari 2021 då mannen förmått Försäkringskassan att betala ut sammanlagt 12,2 miljoner kronor till honom eller det assistansbolag som han anvisat som mottagare för betalningarna. 

Enligt åklagaren är brotten att bedöma som grova ”då utbetalningarna under perioden uppgått till sammanlagt ett betydande belopp, de ingått i en brottslighet som utövats systematiskt och i stor omfattning samt skett genom användande av osanna eller falska urkunder i form av tidsredovisningar på vilka det redovisats tid där arbete inte utförts”. 

Mannens familj och släkt är också åtalade för att i samförstånd med honom lämnat oriktiga uppgifter. De oriktiga uppgifterna har bestått i att de signerat alternativt låtit annan att i deras namn signera tidsredovisningar i vilka de redovisat utförd assistans för den 53-årige mannen trots att de inte utfört någon assistans för honom eller i vart fall inte utfört den typ av arbete som avses med personlig assistans. 

Vittnesförhören

Åklagaren har åberopar bland annat ett vittnesförhör specialistläkare spm ska berätta hur mannens sjukdom fortskridit och hans fysiska tillstånd samt att han således inte har haft rätt till assistansersättning. 

Ett annat vittnesförhör är med en överläkare som ska berätta om mannens diagnos/sjukdom, hennes undersökningar av honom genom åren, vad hon då iakttagit och dragit för slutsatser kring bland annat sjukdomens förlopp och hans förmågor med mera till styrkande av att den 53-årige mannen har överdrivit sina besvär vid besök.

Överläkaren ska även vittna om att Försäkringskassan och andra vilseletts avseende hur hans sjukdom fortskridit och hans fysiska tillstånd samt att sjukdomen inte kan regrediera och att han således inte har haft rätt till assistansersättning och inte heller erhållit assistans i enlighet med Försäkringskassans beslut. 

Åklagaren har även åberopat vittnesförhör med en arbetsterapeut, en sjukgymnast och en fysioterapeut om deras iakttagelser av och träffar med 53-åringen.

Även assistansbolagets vd ska höras liksom 53-åringens tidigare assistenter som inte längre är misstänkta i målet.


Dela sidan:
Skriv ut: