Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SEB: Kraftigaste raset på boprisförväntningar sen pandemins inledning

Nyheter
Publicerad: 2022-06-13 07:51

Andelen hushåll som tror på stigande bopriser det kommande året ligger den här månaden på 31 procent, vilket är en minskning med 11 procentenheter från förra månaden. Det framgår av SEB:s Boprisindikator.

Andelen hushåll som tror på sjunkande bopriser uppgår till 47 procent, vilket är en ökning med 23 enheter från föregående månad. Andelen som tror på oförändrade priser minskar med 8 enheter till 18 procent.

Boprisindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på stigande priser och andelen som tror på fallande priser. Indikatorn ligger i denna mätning på minus 16, vilket är en minskning med 34 enheter från förra månaden. 

– Hushållens boprisförväntningar uppvisar det kraftigaste fallet sen pandemins inledning, vilket är ett resultat av att en allt dystrare ekonomisk vardag nu hinner ikapp hushållen. Under pandemin vände förväntningarna kraftigt upp igen efter att både Riksbanken och regeringen stöttade konjunkturen med krispolitik. Nu är läget ett helt annat och hushållen bör inte förvänta sig samma draghjälp framåt, vilket kan leda till ytterligare nedgångar innan läget stabiliseras, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Styrräntan

Hushållen tror att Riksbankens styrränta kommer att öka till 0,97 procent om ett år 
På frågan vad hushållen tror om nivån på Riksbankens styrränta om ett år svarar de i genomsnitt att styrräntan kommer att öka till 0,97 procent. Det är en minskning med 0,39 procentenheter från föregående månad.

– Den här månaden justerar hushållen ned sina ränteförväntningar något. Riksbankens allt tydligare signaler om vilket ränteläge som kommer att gälla det kommande året ser ut att få genomslag på hushållens förväntningar, som nu ligger mer i linje med Riksbankens egen räntebana, säger Américo Fernández.

Kommer binda räntan

Av de hushåll som helt eller delvis har rörlig ränta på sina lån svarar 11 procent att de har för avsikt att binda räntan inom den kommande tremånadersperioden. Det är en minskning med 3 enheter jämfört med förra månaden. Andelen som säger att de idag endast har rörlig ränta på sina lån ökar med 1 enhet till 18 procent jämfört med föregående månad. Andelen som uppger att de har bunden ränta ligger kvar på samma nivå som förra månaden, 33 procent. Andelen som har en kombination av bunden och rörlig ränta på sina bostadslån ökar med 1 enhet från föregående månad till 18 procent.

Indikatorn regionalt

Precis som i maj sjunker indikatorn i samtliga regioner, men nu är indikatorn negativ i alla regioner. I Svealand utom Stockholm sjunker indikatorn med 54 enheter från plus 30 till minus 24 och i Skåne med 39 enheter från plus 23 till minus 16. I Östra Götaland faller indikatorn med 31 enheter från plus 14 till minus 17 medan den sjunker med 30 enheter i både Norrland och i Stockholm, från plus 19 till minus 11 respektive från plus 20 till minus 10. I Västra Götaland faller indikatorn med 22 enheter, från plus 4 till minus 18.

Om undersökningen

Demoskop genomför varje månad sedan mars 2003 på uppdrag av SEB undersökningen Boprisindikatorn.

Denna undersökning bygger på cirka 1 000 webbintervjuer inom ramen för en onlinepanel.

Undersökningen genomfördes under perioden 31 maj till 7 juni.

Fram till och med december 2019 genomfördes Boprisindikatorn med hjälp av telefonintervjuer.


Dela sidan:
Skriv ut: