Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SEB: Kapitalmarknaden gör sig redo för normaliseringsfasen

Nyheter
Publicerad: 2021-09-14 08:47
Foto: Janerik Henriksson / TT

Kapitalmarknaden rör sig mot en mer normal tillväxt- och inflationstakt och finans- och penningpolitiken väntas gå samma väg. Denna bedömning gör SEB Investment Outlook.

SEB uppger i senaste rapporten Investment Outlook att banken glädjs åt att företagssektorn stått för ”en fenomenal vinståterhämtning”, vilket varit den främsta orsaken till att börsavkastningen varit så kraftfull. Kapitalmarknaden anpassar sig nu till nya förutsättningar och rör sig från den dramatiska återhämtningsfasen till mer normal tillväxt- och inflationstakt samt en förväntan om positiv vinstökningstakt mot den långsiktiga trenden. Finans- och penningpolitiken väntas gå samma väg, det vill säga att stödåtgärderna monteras sakta ner. Banken konstaterar att detta minskar marknadspotentialen, men bedömer den fortsatt som positiv. 

– Vi har kunnat glädjas åt att företagssektorn stått för en fenomenal vinståterhämtning, vilket varit den främsta orsaken till att börsavkastningen varit så kraftfull. Positiva faktorer som hög global tillväxttakt och fortsatta vinstökningar, ställs mot hög absolut värdering, investerares offensiva positionering och hög total skuldsättning. Vår bedömning är att kapitalmarknaden gör sig redo för normaliseringsfasen. I denna miljö har vi valt att minska risken något i våra modellportföljer, säger Fredrik Öberg, Chief Investment Officer, SEB Private Banking.

Positiva och negativa faktorer

Bland de positiva faktorerna pekar banken på prognoser om hög global tillväxttakt och vinstökningar, stödjande penning- och finanspolitik samt relativvärdering. På den negativa sidan finns den höga absoluta värderingsnivån, investerares ofta redan offensiva positionering och den höga totala skuldsättningen. I denna miljö har vi valt att minska risken något i våra modellportföljer.

I förra utgåvan av Investment Outlook skrev banken att ”för att komma rätt i allokeringen inom aktiemarknaden har det varit viktigt att följa utvecklingen av inflationen och räntenivån”. Detta samband har fortsatt att råda, enligt SEB, där en av de större överraskningarna under sommarmånaderna var att de långa 10-åriga statsobligationsräntorna föll tillbaka så mycket som de gjorde.

I kölvattnet av denna räntemarknadsrörelse flyttade placeringar i aktiemarknaden från cykliska och lägre värderade företag till högt värderade så kallade kvalitetsbolag brett inom flera sektorer samt till tillväxtföretag, och för första gången på länge också till defensiva företag inom exempelvis läkemedelssektorn.

Överträffat marknadens förväntningar

Vidare har de fem senaste rapportsäsongerna har med råge överträffat marknadens och analytikernas förväntningar, vilket är en mycket viktig förklaring till de kraftiga uppgångar vi sett på världens börser. Globala vinster för 2021 förväntas landa på en uppgång om 47 procent. 2021 års vinster förväntas därmed landa kring 20 procentenheter högre än motsvarande siffra för 2019.

De låga räntornas påverkan på värderingsnivåerna i kombination med förväntade positiva vinstökningar, samt en fortsatt stimulativ centralbankspolitik, resulterar i fortsatt ihoppressade kreditspreadar. Det ger sammantaget en 12-månadersperiod där SEB förväntar positiv avkastning för risktillgångar, men till en högre volatilitet än vad som rådde före pandemin.

När SEB studerar var tillgångsklass för sig har detta redan inträffat via dramatiska flöden mellan olika typer av aktier.


Dela sidan:
Skriv ut: