Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SEB: En allt tydligare splittring bland företagares framtidssyn

Nyheter
Publicerad: 2022-09-05 08:13
Foto: Kronofogden

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten de kommande tre månaderna ökar liksom andelen företagare som tror på en negativ utveckling.

Andelen företagare som tror på en positiv utveckling av verksamheten under den närmaste tremånadersperioden ökar från 25 procent till 29 procent. Andelen företagare som tror på en negativ utveckling ökar med 3 enheter från 18 till 21 procent, medan andelen som tror på oförändrad utveckling minskar med 6 enheter från 54 till 48 procent. Det visar SEB:s företagsindikator.

Företagarindikatorn är skillnaden mellan andelen som tror på en positiv utveckling och andelen som tror på en negativ utveckling. Indikatorn ligger i denna mätning på plus 8 enheter vilket är en uppgång med 1 enhet från förra månaden.

– Hösten för med sig ett tuffare ekonomiskt klimat men slår inte igenom fullt ut hos alla. Den här månaden ser vi en allt tydligare splittring i olika företagares framtidssyn. De som verkar inom jordbruk, bygg och reparation utmanas i större utsträckning av höga el- och drivmedelspriser och är därmed betydligt mer pessimistiska. Företagare inom ekonomi och juridik har en mer optimistisk framtidssyn, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Tre ekonomiska indikatorer

På frågan hur tre ekonomiska indikatorer (omsättning, likviditet och arbetstid) utvecklats under den senaste månaden jämfört med föregående månad, svarar företagarna att två av tre indikatorer ökar och en minskar denna månad.

Även dessa indikatorer mäts som balansmått, det vill säga andelen som uppger en ökning minus andelen som uppger en minskning. Omsättningen ökar från minus 4 till minus 2, arbetstiden från minus 9 till plus 6 och likviditeten från plus 3 till 0 jämfört med föregående månad.

– Företagare växlar upp arbetstiden efter semestern men likviteten hänger inte riktigt med. När egenföretagare får se sin privatekonomi urholkas är det oundvikligt att det förr eller senare också slår på verksamhetens likviditet. Företagare bör ställa in sig på att det kan bli tuffare innan det blir bättre, säger Américo Fernández.


Dela sidan:
Skriv ut: