Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Schism i travbolag – vd döms för förtal av travtränare

Nyheter
Publicerad: 2021-02-18 08:34
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT (Hästarna på bilden har inget med texten att göra)

Tingsrätten friade en tidigare vd och en ordförande i ett travbolag för förtal mot två tränare, då det inte visats att någon tog del av de nedsättande uppgifterna, trots att de ska ha skickats till 800 aktieägare.
Hovrätten dömer dock vd:n för två fall av förtal för påståenden om att tränarna begått bland annat bokföringsbrott och stöld.

Två män som jobbar som tränare inom trav, väckte enskilt åtal i Växjö tingsrätt mot en 66-årig man och en 64-årig kvinna om förtal och grovt förtal. Parterna hade alla varit verksamma i ett bolag som ägnade sig åt att bland annat köpa in, träna och tävla med travhästar. Efter 2016, strax innan bolaget försattes i konkurs var 66-åringen vd medan kvinnan var ordförande.

Enligt målsägandena hade vd:n i två mail som skickats ut till hundratals aktieägare beskrivit dem båda som brottsliga, bland annat gjordes påståenden om att en av dem gjort sig skyldig till stöld, bokföringsbrott och skattebrott. Målsägandena menade även att informationen i en bevakningsinlaga där ordföranden skrivit att vd:n polisanmält en av dem för urkundsförfalskning, utgjorde förtal.

Välkända inom häst- och spelbranschen

Enligt dem har påståendena fått stor spridning bland aktieägarna och eftersom de båda är välkända inom häst- och spelbranschen har skadan blivit stor och omfattande.

Tingsrätten ansåg dock inte att kriterierna för förtal var uppfyllda, eftersom det inte bara krävs att det varit fråga om en nedsättande uppgift, utan den måste ha kommit till tredje mans kännedom. Trots att målsägandena påstått att uppgifterna i mailen spridits till runt 800 aktieägare hade de inte nämnt en enda konkret person som skulle ha tagit del av dessa.

Händelserna kring bolaget har även fått stor spridning i massmedia och rätten kunde därför inte utesluta att de förfrågningar och kommentarer som de målsägande har fått kunde ha uppstått efter att allmänheten läst tidningsartiklar, inte nödvändigtvis på grund av att någon läst mailen eller bevakningsinlagan.

På grund av det ogillades åtalet mot både mannen och kvinnan och de hade även rätt att få sina rättegångskostnader ersatta av målsägandena.

Överklagades till hovrätten

Avgörandet överklagades till Göta hovrätt, som väljer att döma 66-åringen för två fall av förtal av normalgraden på grund av mailen. Detta då ny skriftlig bevisning nu lämnats in som visar att uppgifterna om deras påstådda brottslighet har lämnats till andra personer.

Rätten konstaterar även att mannen inte haft någon skyldighet eller grundad behörighet som vd att rikta sig till aktieägarna på det sätt han gjort. Dessutom har det inte bara handlat om ren information, utan även aggressiva utfall mot en av tränarna.

Eftersom 66-åringen inte haft någon giltig ursäkt till sitt agerande anser domstolen att det inte har varit försvarligt att lämna uppgifterna. Däremot är det inte fråga om grovt förtal. Visserligen finns det ett massmedialt intresse kring bolaget vilket skulle kunna tala för att man bör se allvarligt på gärningarna, men det har inte rört sig om påståenden om mycket allvarlig brottslighet som exempelvis våldtäkt eller grova våldsbrott.

De uppgifter som lämnats i bevakningsinlagan utgör dock inte förtal, eftersom den bara innehåller information om att en av målsägandena polisanmälts för urkundsförfalskning. Åtalet i den delen ogillas därför.

Ordförande frias medan vd fälls

Medan bolagets ordförande frikänns döms vd:n och påföljden bestäms till 30 dagsböter på 1000 kronor. Vad gäller målsägandenas skadeståndstalan framhåller rätten att de inte har utsatts för någon allvarlig kränkning och därför inte har rätt till kränkningsersättning. En stor del av den ekonomiska skada de har drabbats av verkar dessutom ha berott på uppmärksamheten i massmedia, vilken funnits redan innan de förtalsgrundande mailen skickades.

Trots viss framgång med sin talan förpliktas de båda tränarna att ersätta den 66-åringe vd:n för hans rättegångskostnader i hovrätten med skäliga 268 000 kronor, bland annat då rättegången i hovrätten till viss del orsakats av hur de utfört sin talan vid tingsrätten. Även den friade kvinnan, ordföranden, ska få ersättning för sina rättegångskostnader med närmare 500 000 kronor. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Fredrika Lageryd
red@dagensjuridik.se