Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SCB: Antalet anställda ökar under första kvartalet

Nyheter
Publicerad: 2022-05-10 09:02
återgång i arbete

Under första kvartalet 2022 uppgick antalet sysselsatta till 5 076 000 personer och andelen arbetslösa var 8,1 procent, en minskning med 1,6 procentenheter.

Statistikmyndigheten SCB meddelar att antalet sysselsatta uppgick till 5 076 000, icke säsongsrensat, under första kvartalet 2022. Det är en ökning med 154 000 jämfört med första kvartalet 2021. Antalet kvinnor var 2 606 000, en ökning med 47 000, och antalet män uppgick till 2 919 000.

Antalet anställda

Under första kvartalet 2022 uppgick antalet anställda till 4 562 000, icke säsongrensat, en ökning med 129 000 jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Av dessa var 2 233 000 kvinnor, en ökning med 52 000, och 2 328 000 var män, en ökning med 77 000. Antalet fast anställda ökade med 82 000 till 3 905 000, och antalet tidsbegränsat anställda ökade med 47 000 till 657 000.

Andelen arbetslösa var 8,1 procent, en minskning med 1,6 procentenheter.

Antalet arbetade timmar uppgick i genomsnitt till 159,0 miljoner per vecka.

Sysselsättningsgraden uppgick till 68,5 procent och arbetslöshetstalet uppgick till 7,7 procent.

Ungdomar

Antalet arbetslösa ungdomar i åldern 15–24 år uppgick till 146 000 personer, icke säsongrensat. Detta motsvarar ett arbetslöshetstal på 24,3 procent. Av de arbetslösa ungdomarna var 99 000 heltidsstuderande.

För ungdomar i åldern 15–24 år visar säsongrensade och utjämnade data på en minskning av både antal och andel arbetslösa jämfört med närliggande kvartal. Antalet arbetslösa uppgick till 142 000, vilket motsvarar ett arbetslöshetstal på 22,6 procent.


Dela sidan:
Skriv ut: