Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SCA avvecklar verksamhet som berör 800 anställda

Nyheter
Publicerad: 2020-08-26 08:51
Ulf Larsson, vd och koncernchef för SCA

SCA:s styrelse avser inte lämna ett utdelningförslag under resterande 2020. Samtidigt investerar bolaget i massaproduktion och avvecklar tryckpapperstillverkningen, vilket berör 800 anställda.

SCA:s styrelse har tidigare övervägt frågan att föreslå en extra bolagsstämma som ska hållas senare under 2020 för att besluta om utdelning. Styrelsen har beslutat att inte lämna något sådant förslag under resterande delen av 2020. Detta framgår av ett pressmeddelande.

”Givet rådande omständigheter har styrelsen beslutat att inte kalla till någon extra bolagsstämma under innevarande år för beslut om utdelning. Styrelsen avser istället att lämna sitt förslag till utdelning på sedvanligt sätt i samband med offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2020”, framgår det.

Avvecklar produktionen av tryckpapper

I ett separat pressmeddelande framgår det att SCA avser investera 1,45 miljarder kronor i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa vid Ortvikens pappersbruk i Sundsvall. Samtidigt inleder SCA förhandlingar med fackföreningar och företrädare för de anställda i syfte att avveckla produktionen av tryckpapper vid bruket. 

– Våra massakunder vill att vi växer med dem inom produktsegment som förpackningskartong och hygienprodukter, segment med en god tillväxt, säger Ulf Larsson, SCAs vd.

– I linje med vår strategi, har vi steg för steg minskat vår exponering mot tryckpapper. Nu inleder vi förhandlingar om att helt lämna detta produktsegment. SCA producerar idag bestruket och obestruket tryckpapper på tre pappersmaskiner vid Ortviken med en årlig omsättning om cirka 4 miljarder kronor. Efterfrågan på tryckpapper i Västeuropa har krympt med cirka fem procent per år från 2008. Under coronapandemin har efterfrågan minskat med ytterligare 30-40 procent och produktionen vid Ortviken har fått anpassas till den minskade orderingången. Den lägre efterfrågan kombinerad med en svag prisutveckling har orsakat att verksamheten nu har negativ lönsamhet, fortsätter han.

Påverkar cirka 800 anställda

Den avveckling av tryckpapperstillverkningen vid Ortviken som SCA nu föreslår, innebär att cirka 800 anställda kan komma att beröras, framför allt på Ortvikens pappersbruk, men även i andra delar av SCAs verksamhet. En avveckling förväntas innebära engångskostnader med kassaflödespåverkan som bedöms inte överstiga 0,9 miljarder kronor och ett nedskrivningsbehov om cirka 1,1 miljarder kronor.

– Med dagens förslag vill vi fortsätta utveckla en stark, hållbar och lönsam industri kring vår förnybara råvara, säger vd Ulf Larsson. Effekterna blir omfattande och vi kommer att på ett ansvarsfullt sätt söka bästa möjliga lösningar för de berörda.


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.