Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SBB investerar 20 miljoner i proptechbolaget Amido

Nyheter
Publicerad: 2021-09-13 09:01
”Amido är ett spännande proptechbolag som är ägt och styrt av entreprenörer. De har en marknadsledande position i Sverige och deras skalbara plattform för smarta och digitala passager skapar nytta för såväl fastighetsägare som anställda och boende”, säger SBBs verkställande direktör Ilija Batljan.

Amido genomför riktad nyemission till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden om cirka 20 miljoner kronor.

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden, SBB, har investerat i Amido genom en riktad nyemission av aktier om cirka 20 miljoner kronor.

Genom den riktade nyemissionen tillförs Amido initialt cirka 20 miljoner kronor före emissionskostnader. Inom ramen för styrelsens beslut emitteras även 1 000 000 teckningsoptioner som kan tillföra ytterligare 10 miljoner kronor, före emissionskostnader, under oktober 2022, framgår det av Amidos pressmeddelande. 

Likviden

Likviden från den riktade nyemissionen kommer användas till lansering av Smart Passage i Sverige och finansiera expansion på den nordiska och europeiska marknaden.

– Amido är ett spännande proptechbolag som är ägt och styrt av entreprenörer. De har en marknadsledande position i Sverige och deras skalbara plattform för smarta och digitala passager skapar nytta för såväl fastighetsägare som anställda och boende”, säger SBBs verkställande direktör Ilija Batljan.

”Vi välkomnar SBB med entreprenören Ilija Batljan i spetsen som delägare i Amido. Proptechmarknaden växer snabbt och i vår nisch är Amido marknadsledaren, något vi nu kommer kunna kapitalisera ännu starkare på. Vi tror det är strategiskt bra att kunder som SBB blir delägare i Amido där vi tillsammans kan ta fram ännu bättre tjänster som kommer dem och samhället till gagn, kommenterade Johnny Berlic, verkställande direktör för Amido.

Teckningskurs

Teckningskursen uppgår till 6,20 kronor per aktie och har fastställts genom förhandling och bedöms vara marknadsmässig. Den Riktade Nyemissionen av aktier innebär en utspädningseffekt om cirka 13,20 procent av antalet röster och aktiekapitalet i bolaget.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen anser det vara fördelaktigt för Amido och aktieägarna att diversifiera ägarbasen med ansedda investerare men även att den Riktade nyemissionen ses som den bästa möjligheten att tillföra nytt kapital till Bolaget på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Teckningsoption

En teckningsoption berättigar till teckning av en aktie i bolaget till en teckningskurs om 10,00 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande tillförs Amido 10 miljoner kronor före emissionskostnader. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden från och med den oktober 2022 till och med den 14 oktober 2022.

Stockholm Corporate Finance agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Delphi agerar legal rådgivare i samband med nyemissionen.


Dela sidan:
Skriv ut: