Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SBB förvärvar ytterligare aktier i Amasten för 1,1 miljarder kronor

Nyheter
Publicerad: 2021-11-24 08:40
Jan-Erik Höjvall vd för Amasten och Ilija Batljan vd för SBB.

SBB offentliggör idag att SBB har ingått ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 81 909 488 A-aktier i Amasten för 13,30 kronor per aktie.

Den 18 november 2021 offentliggjordes att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ingått avtal om förvärv av sammanlagt 265 410 754 stamaktier av serie A i Amasten till ett pris om 13,30 kronor per stamaktie av serie A. SBB offentliggör idag att SBB har ingått ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 81 909 488 stamaktier av serie A i Amasten till motsvarande pris per stamaktie av serie A. 

Totala köpeskillingen

Den totala köpeskillingen uppgår till 1,1 miljarder kronor och förvärvs avtal har ingåtts med Eiendomsspar och Helene Sundt.

Transaktionerna förväntas slutföras den 30 november 2021. 

Under den senaste tiden har SBB totalt ingått avtal om att förvärva motsvarande 46,2 procent av aktierna och rösterna i Amasten.

Kontrollerar totalt

SBB kontroller per dagens datum cirka 3 procent av aktierna och rösterna i Amasten. Därutöver innehas 15 procent av aktierna och rösterna i Amasten via en total return swap (TSR) för vilka SBB kan komma att utöva rösträtt efter att arrangemanget avslutats. Med beaktande av detta, och efter att samtliga aktier inom ramen för transaktionerna har tillträtts, kommer SBB att kontrollera cirka 64 procent av aktierna och rösterna i Amasten.

Amasten är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Tillträde av aktier som innebär att SBB uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Amasten kommer, enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar att utlösa en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Amasten. 


Dela sidan:
Skriv ut: