Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SBB fortsätter förvärva aktier i Amasten

Nyheter
Publicerad: 2021-11-25 08:28
Ilija Batljan vd för SBB. Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX / Kod 10080

På kort tid har SBB förvärvat drygt 48 procent av aktierna i Amasten. Nu förvärvar bolaget ännu fler aktier. När samtliga transaktioner är klara äger SBB totalt 66 procent av aktierna och rösterna i Amasten.

Den 18 november 2021 respektive 24 november 2021 offentliggjordes att Samhällsbyggnadsbolaget i Norden ingått avtal om förvärv av sammanlagt 347 320 242 stamaktier av serie A i Amasten till ett pris om 13,30 kronor per A-aktie. SBB offentliggör idag att SBB har ingått ett ytterligare avtal om förvärv av sammanlagt 14 626 108 stamaktier av serie A i Amasten till motsvarande pris.

Transaktion slutförs den 30 november

SBB har ingått avtal med Verdipapirfondet ODIN Eiendom om att förvärva aktier motsvarande 1,94 procent av aktierna och 1,95 procent av rösterna i Amasten. Köpeskillingen ska erläggas kontant och motsvarar ett totalt kontantvederlag om 194 527 236,40 kronor. Transaktionen förväntas slutföras den 30 november 2021. 

Totalt har SBB på kort tid ingått avtal om att förvärva 361 946 350 stamaktier av serie A i Amasten, motsvarande 48,13 procent av aktierna och 48,18 procent av rösterna.

Kommer att äga totalt 66 procent av aktierna

SBB kontrollerar per dagens datum cirka 3 procent av aktierna och rösterna i Amasten. Därutöver innehas cirka 15 procent av aktierna och rösterna i Amasten via en total return swap (TRS) för vilka SBB kan komma att utöva rösträtt efter att arrangemanget avslutats. Antalet aktier som innehas via en TRS kan komma att öka eller minska.

Efter att samtliga aktier inom ramen för transaktionerna har tillträtts, kommer SBB att kontrollera cirka 66 procent av aktierna och rösterna i Amasten.

Amasten är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.

Takeover-regler

Tillträde av aktier som innebär att SBB uppnår ett aktieinnehav som representerar minst tre tiondelar av röstetalet för samtliga aktier i Amasten kommer, enligt takeover-reglerna för vissa handelsplattformar att utlösa en skyldighet för SBB att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i Amasten.

SBB uppger att när transaktionerna är genomförda kommer SBB att lämna erbjudandet inom den tidsfrist som anges i Takeover-reglerna och i enlighet med bestämmelserna i Takeover-reglerna.


Dela sidan:
Skriv ut: