Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

SÄPO: Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats

Nyheter
Publicerad: 2020-03-26 10:16
Säpos chef Klas Friberg presenterar SÄPOs årsbok under en webutsänd pressträff. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Hotbilden mot Sverige är förändrad i grunden. Globalisering och digitalisering har ökat våra sårbarheter. Samtidigt har främmande makts aktiviteter för att försvaga Sverige intensifierats. Det skriver Klas Friberg Säkerhetschef.

Säkerhetspolisen, SÄPO, presenterar i dag årsboken för 2019 där man kommer fram till att Sveriges säkerhetspolitiska läge har försämrats.

”Utvecklingen i omvärlden präglas av en tilltagande kraftmätning mellan stormakter där internationella normer och samarbeten försvagas. Oförutsägbarheten har ökat och främmande makt agerar allt oftare medvetet under tröskeln för väpnad konflikt”, framgår det. 

Vidare skriver Klar Friberg, säkerhetschef på Säkerhetspolisen:

”Hotbilden mot Sverige är förändrad i grunden. Globalisering och digitalisering har ökat våra sårbarheter. Samtidigt har främmande makts aktiviteter för att försvaga Sverige intensifierats”.

Cyberhotet

Vidare skriver SÄPO att cyberhotet riskerar att få allvarliga konsekvenser för samhällets funktionalitet. Digitaliseringen där fler enheter kopplas upp mot internet samt fortsatt stora brister i it-säkerheten innebär att riskerna för störningar i samhällsviktiga verksamheter ökar, menar SÄPO. Även cyberangrepp som riktas mot mål i andra länder kan få allvarliga följdverkningar i Sverige. 

Vidare skriver myndigheten att främmande makt bedriver öppen och dold påverkan mot Sverige.

”Under det senaste året har det, vid sidan av det ryska underrättelsehotet, blivit särskilt tydligt att Kina öppet försöker påverka grundlagsfästa fri- och rättigheter i Sverige. Påverkan bedrivs på såväl nationell som regional och lokal nivå”. 

Klas Friberg skriver:

”Rysslands strategi går numera ut på att påverka och försvaga såväl Sverige som övriga västländer och EU för att nå sina säkerhetspolitiska mål utan att inleda en väpnad konflikt. Underrättelseverksamheten mot Sverige handlar, utöver spionage mot säkerhetskänslig verksamhet, bland annat om att bedriva påverkansoperationer, skaffa ekonomiska maktmedel och öka polariseringen i samhället”. 

Cyberspionage

Vidare skriver han att Kina bedriver avancerat cyberspionage för att främja sin egen ekonomiska utveckling och utveckla sin militära förmåga. Det sker genom omfattande underrättelseinhämtning och stöld av teknologi, forskning och utveckling. 

”Därutöver har vi sett exempel på hur både Ryssland och Kina angriper individer som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter”, skriver Friberg vidare. 

Säkerhetspolisen har under det senaste året uppmärksammat ett ökat intresse från främmande makt för personer i Sverige som har personlig nära anknytning till andra länder.

”Detta rör dels personer som främmande makt betraktar som regimkritiska, dels personer som är anställda i säkerhetskänslig verksamhet”. 

Uppbyggnad av totalförsvaret

SÄPO uppger att det pågår en uppbyggnad av det nya totalförsvaret för att öka samhällets förmåga vid en eventuell väpnad konflikt.

”En del i uppbyggnaden är att öka samhällets motståndskraft i förhållande till olovlig underrättelseverksamhet, cyberangrepp och påverkansoperationer”.

SÄPO pekar på att det finns en utveckling där fler personer finns i extremistmiljöernas utkant och som upplevs sympatisera med extremistmiljöernas ideologie, vilket innebär att det finns en grogrund för rekrytering och tillväxt. Detta påverkar det långsiktiga hotet mot Sveriges demokrati och säkerhet. 

Terrorattentat

Vidare framgår det att antalet terrorattentat i västvärlden utförda av våldsbejakande högerextremister har ökat under 2019 medan antalet våldsbejakande islamistiskt motiverade terrorattentat har minskat från en tidigare hög nivå.

Merparten av dessa attentat har utförts av ensamagerande gärningspersoner och i många fall har de radikaliserats på egen hand genom att ta del av våldsbejakande propaganda på internet och i sociala medier. 

Klas Friberg uppger att debatten under 2019 i stor utsträckning handlade om dem som rest till och återkommit från konfliktområden.

”Dessa enskilda individer ska vi givetvis ha koll på, men fokus måste även vara på miljöerna som de reste ifrån. Det är miljöer som finns kvar och som växt sig starkare. Här är samhällets gemensamma insatser av stor vikt för att skapa ett säkrare Sverige”, skriver han i årsboken. 

Våldsbejakande högerextremismen

Klas Friberg pekar även på den utveckling som skett inom den våldsbejakande högerextremismen som innebär att risken ökar för att individer kan inspireras att begå attentat eller grova våldsbrott. Terrordåd med högerextremistiska förtecken inträffade i bland annat Nya Zeeland, USA, Norge och Tyskland under 2019.

”Vi kan se att den våldsbejakande högerextrema ideologin får allt större spridning och attraherar fler. Utvecklingen understöds av främmande makt som har att tjäna på en ökad polarisering i samhället”, skriver han. 

Ny säkerhetsskyddslag

Klas Friberg välkomnar även att Sverige under 2019 fick en ny säkerhetsskyddslag.

”Lagen och dess efterlevnad är mycket viktig för att minska samhällets sårbarheter och Säkerhetspolisen har publicerat vägledningar som ger stöd i arbetet. En annan viktig åtgärd för att stärka skyddet är det cybersäkerhetscenter som Säkerhetspolisen tillsammans med flera myndigheter arbetar för att bygga upp. Vi måste samverka brett för att möta hotet. Sveriges säkerhet är en laguppgift”. 

 Vidare skriver Friberg i årsboken:

Främmande makts avsikt att påverka Sverige och svenska intressen har under senare år stärkts och deras förmåga har ökat. Det innebär att vi alla måste börja tänka säkerhet, oavsett om det handlar om att skydda våra hemligheter eller förebygga hotet från den våldsbejakande extremismen. 


Dela sidan:
Skriv ut:

Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.