Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sänkta straff i ekobrottshärva – näringsförbud upphävs helt

Nyheter
Publicerad: 2021-05-03 09:21
Foto: Fredrik Sandberg / TT

Det är inte styrkt att vare sig sig bolagets formella eller faktiska företrädare har varit införstådda med de omfattande bokföringsbrister som funnits. Inte heller har de varit medvetet oaktsamma i förhållande till dessa brister.
Straffet för de tre åtalade männen sänks därför rejält medan kvinnan – den formella ägaren – frias helt.

Fyra personer åtalades vid Norrköpings tingsrätt för grova bokföringsbrott. 

Enligt åklagaren var den åtalade kvinnan formell företrädare för det i målet aktuella bolaget med säte i Norrköping. En 42-årig och en 30-årig man hade varit faktiska företrädare för bolaget medan en 47-årig man varit den som utfört bokningsåtgärder för bolagets räkning. Samtliga hade enligt åklagaren därför varit ansvariga för bolagets bokföringsskyldighet enligt lag. 

Kontanta utbetalningar om 10 miljoner kronor

Åklagaren påstod att de fyra åtalade hade åsidosatt bokföringsskyldigheten bland annat genom att under åren 2018 och 2019 ha gjort kontanta utbetalningar på över tio miljoner kronor utan att bokföra dessa. Samtidigt saknades verifikationer avseende bokförda kontanta utbetalningar år 2018 om cirka 800 000 kronor och avseende gjorda inbetalningar samma år på 3,3 miljoner på bolagets bankkonto hade dessa bokförts fel och utan underlag. 

42-åringen och 30-åringen kände varandra sedan tiden i Stockholm och hade flyttat till Norrköping tillsammans. Männen hade planer på att köpa kiosk- och spelrörelsen i Domino-gallerian men kunde inte göra detta eftersom de båda var dömda för brott och dessutom förekom hos Kronofogden. 

Det blev därför männens båda sambor – varav en var den åtalade kvinnan – som stod som formella företrädare för det bolag som kom att driva spel- och tobaksrörelsen. Eftersom rörelsen behövde hjälp med bokföringen hade Svensk Redovisningstjänst anlitats. En 47-årig man har skött den löpande bokföringen.  

Bolaget gick i konkurs

Bolaget gick i konkurs i mitten av februari 2020. Med anledning av att revisorn, på uppdrag av konkursförvaltaren, anat misstanke om bokföringsbrott, anmäldes detta till Ekobrottsmyndigheten. Enligt revisorn hade bokföringen haft sådana brister att det inte gick att bedöma rörelsens löpande ekonomiska status. 

Genom den omfattande skriftliga bevisningen samt vittnesförhör med bland annat utredaren på Ekobrottsmyndigheten, var det utrett att det varit en stor mängd penningströmmar i bolag under åren 2018 och 2019. 

Samtliga dömdes i tingsrätten men straffen sänks i hovrätten

Sammantaget fann tingsrätten att samtliga fyra bar ansvaret för att bokföringsskyldigheten hade åsidosatts på det sätt som skett. De dömdes därmed för grovt bokföringsbrott. De två manliga vännerna dömdes även grovt näringspenningtvätt. Påföljderna bestämdes till mellan ett och ett halvt år till fem års fängelse. Samtliga ålades även näringsförbud på mellan tre och sju år. 

Göta hovrätt gör dock en delvis annan bedömning och sänker straffen för de tre männen samt friar kvinnan helt. 

Till skillnad från var åklagaren har påstått saknas det enligt rätten utredning som bevisar att mannen, tillsammans med de övriga, agerat utifrån en bestämd brottsplan eller annars i samförstånd när det gäller de åsidosättandet av bokföringslagen som det är fråga om.

Ingen form av uppsåt

Samtidigt har kvinnans uppgifter om att hon inte kände till något om den upprättade bokföringen och att hon inte haft någon kontakt alls med 47-åringen om detta, inte motbevisats. Detta gäller även 42-åringen, anser hovrätten. Det är med andra ord inte bevisat att 42-åringen han haft någon form av uppsåt eller varit medvetet oaktsam i förhållande till åsidosättandena av bokföringsskyldigheten. 

Beträffande den bristande verifieringen av bokförda affärshändelser som har förelegat i övrigt under räkenskapsåren har 47-åringen inte berättat att han påtalade dess brister för bolagets företrädare. Det kan därför inte hållas för visst att han informerade om detta. 

Näringsförbuden upphävs

Sammanfattningsvis frias den 42-årige mannen från grovt bokföringsbrott och grovt näringspenningtvätt vid två tillfällen, men döms för två fall av bokföringsbrott och annan brottslighet till ett år och nio månaders fängelse. Kvinnan frias alltså helt medan 42-åringens 30-årige kollega endast döms för bokföringsbrott vid två tillfällen till skyddstillsyn. 47-åringen dömdes även han för dessa bokföringsbrott till villkorlig dom. 

Näringsförbudet för samtliga upphävs. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Jonathan Schiess
red@dagensjuridik.se