Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Samtliga frikänns i Allramålet

Nyheter
Publicerad: 2020-01-31 11:01

Stockholms tingsrätt ogillar samtliga åtal i Allramålet, samt Pensionsmyndighetens skadeståndsyrkanden.
Det meddelade tingsrätten nu klockan 11.
Enligt domstolen är det inte bevisat att arvodet, vid köpet av de omtvistade värdepapperna, var för högt i förhållande till värdepappersköpets art och omfattning. 

De två grundarna till bolaget, Alexander Ernstberger och David Persson Rothman, åtalades för grov trolöshet mot huvudman, grovt mutbrott (tagande av muta) och grovt skattebrott respektive penninghäleri, grovt brott samt grovt skattebrott. 

Båda frikänns nu helt från åtalet.

Även fondchefen och Oaks VD frikänns

Oak Capitals tidigare VD, som åtalades för medhjälp till grov trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott (givande av muta) frikänns även han från samtliga åtalspunkter

Allras tidigare fondchef, som åtalades för grov trolöshet mot huvudman frikänns också på samtliga åtalspunkter.

Arvodet var inte för högt

Tingsrätten har funnit att det inte är bevisat att arvodet, som tagits ut vid köp av de omtvistade värdepapperna, var för högt i förhållande till värdepappersköpets art och omfattning.

Detta leder till att åtalen inte anses vara styrkta i de delar som avser trolöshet mot huvudman och medhjälp till det brottet.

Det är inte heller visat att köparen av aktierna i bolaget Supero AB medvetet betalat ett för högt pris för dem, vilket gör att samtliga åtal rörande mutbrottslighet ogillas.

Ställningstagandena till åtalen för trolöshetsbrottslighet och mutbrottslighet leder till att en del av åtalet mot en av de tilltalade som avser häleribrottslighet ogillas.

Slutligen har tingsrätten också prövat ett påstående om grovt bokföringsbrott där tingsrätten funnit att bokföringen varit korrekt i de delar tingsrätten haft anledning att pröva.

Pensionsmyndigheten får betala dryga 26 miljoner

Pensionsmyndigheten tvingas även stå för Allra pensions kostnader vad gäller expertvittnen, så kallad sakkunnigbevisning. Beloppet som Pensionsmyndigheten nu ska betala uppgår till drygt 13,2 miljoner kronor. Dessutom ska man betala arvoden för Allra Pensions ombud till en kostnad av ytterligare 13,5 miljoner kronor.

Sammanlagt tvingas alltså Pensionsmyndigheten ersätta Allra Pensions rättegångskostnader till ett värde av dryga 27 miljoner kronor.

Samtliga av de offentliga försvararna tillerkänns de arvoden de yrkat på utan någon nedsättning.

Texten uppdateras


Dela sidan:
Skriv ut: