Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Sampo storsäljer i Nordea – rabatt om 4,4 procent

Nyheter
Publicerad: 2020-11-11 08:49
Den finländska försäkringsjätten Sampos ordförande Björn ”Nalle” Wahlroos, tidigare Nordea-ordförande Foto: Joakim Goksör

Nordeas största ägare, det finländska försäkringsbolaget Sampo, säljer 162 miljoner aktier i banken genom en så kallad accelererad bookbuilding-process. 

Sampo meddelar i dag att den finländska försäkringsbolaget genomför en försäljning av Nordea-aktien genom ett så kallat accelererat bookbuilding-erbjudande till institutionella investerare

Posten om på 162 miljoner Nordea-aktier som Sampo säljer säljs till institutionella investerare för 7,25 euro per aktie. Det motsvarar en rabatt om 4,4 procent jämfört med tisdagens stängningskurs. 

Försäljningen kommer fortsätta

Erbjudandet representerar 4,0 procent av de utestående aktierna i Nordea och minskar Sampos ägande i Nordea till 15,9 procent.

”Den planerade avyttringen utgör ett steg i att styra Sampo mot koncernens strategiska fokusområde – dess skadeförsäkringsverksamhet”, skriver Sampo och uppger även att koncernen kommer att fortsätta denna process i syfte att fokusera på skadeförsäkring.

Det genomsnittliga anskaffningspriset för Nordea är 6,46 euro per aktie men det bokförda värdet i koncernens balansräkning var 8,62 euro per aktie den 30 september 2020, vilket översteg det förväntade försäljningspriset.

Rådgivare

Sampo planerar att använda de kontanter som genereras av aktieförsäljningen för att minska skuldsättningen och stärka koncernens likviditetsposition.

Goldman Sachs International och Citigroup Global Markets Europe AG var rådgivare vid transaktionen.

Sampo har ingått ett lock-up-åtagande, enligt vilket det, med vissa undantag, har gått med på att inte sälja några Nordea-aktier under en period som slutar den 9 maj 2021.


Dela sidan:
Skriv ut: