Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Samfundet: Migrationsverket ska inte ifrågasätta det fria advokatvalet

Nyheter
Publicerad: 2023-03-10 13:33
Foto Henrik Montgomery / TT

Advokatsamfundet riktar skarp kritik mot Migrationsverket som, enligt uppgifter från advokater, ”ifrågasätter eller försöker hindra personer som söker asyl eller har andra ärenden hos myndigheten från att fritt välja sina juridiska biträden”.
I en skrivelse till myndighetens rättschef kräver samfundet nu bättring från Migrationsverkets sida.

I skrivelsen pekar Advokatsamfundet på uppgifter som gör gällande att handläggare vid Migrationsverket upplyst personer som har ärenden vid myndigheten att en viss advokat inte skulle vara lämplig eller redan ha för många förordnanden.

Samfundet lyfter i skrivelsen upp ett utdrag ur ett meddelande från en handläggare till en klient som yrkat en specifik advokat:

Du har önskat X som offentligt biträde. Vi måste informera dig om att vi anser att han inte är lämplig eftersom han har väldigt många klienter och du kommer inte att kunna träffa honom. När det blir dags för din utredning, kommer han att skicka någon annan istället eftersom han har många andra klienter också”, skriver handläggaren.

”Måste vägas mot fria advokatvalet”

Enligt Advokatsamfundet har man förståelse för att myndigheten inte vill att handläggningstiderna ska vara rimliga. Samtidigt måste detta intresse, enligt samfundet, vägas mot det fria advokat- och biträdesvalet samt även advokaternas ”praktiska förutsättningar” att fortsätta verka som ombud i dessa ärenden.

Samfundet är också kritiskt till att Migrationsverket är inkonsekventa i tillämpningen av sina interna riktlinjer, vilket i sin tur försvårar för medlemmarna.


Dela sidan:
Skriv ut: