Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Samfundet kräver förtydligande om substitution

Nyheter
Publicerad: 2021-10-13 13:27
Foto: Claudio Bresciani / TT

Advokatsamfundet anser att försvarare och målsägandebiträden måste få sätta en annan advokat i sitt ställe under förundersökningen – utan att detta ska kräva rättens tillstånd.
Nu vill man att regeringen inför förtydliganden i rättegångsbalken med denna innebörd.

Det är i en hemställan till justitiedepartementet som Advokatsamfundet påpekar att det i dagsläget finns ”vitt skilda uppfattningar bland rättens aktörer” när det gäller förutsättningarna för substitution bland försvarare och målsägandebiträden – samt hur detta ska påverka möjligheten till ersättning i de fall rätten inte gett tillstånd till detta.

Enligt samfundet har domstolarna ibland helt skilda åsikter kring huruvida det är deras ansvar att meddela tillstånd till substitution under ett polisförhör. Detta anser samfundet vara oacceptabelt ur ett rättssäkerhetsperspektiv.

Måste få substituera – utan rättens tillstånd

Detta, i kombination med ”osäkerhet och praktiska problem”, på grund av dagens situation gör att samfundet nu kräver ett klargörande från i den aktuella lagstiftningen.
Advokatsamfundet anser att offentliga försvarare och målsägandebiträden måste kunna få sätta annan i sitt ställe under en förundersökning – utan att detta ska kräva rättens tillstånd.

Precis som samfundet gjorde 2015 hemställer man därför att regeringen inför ett förtydligande med denna innebörd i rättegångsbalken för att slippa den rådande osäkerheten och de praktiska problemen.


Dela sidan:
Skriv ut: