Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Safello ökar omsättningen men minskar resultatet

Nyheter
Publicerad: 2022-05-13 08:41
Frank Schuil, medgrundare och vd på Safello Fotograf: Juliana Wiklund

Kryptomäklarplattformen Safello ökade omsättningen men minskade resultatet under det första kvartalet 2022.

Kryptomäklarplattformen Safello presenterar kvartalsrapport för Q1 2022. Bolaget hade per den 31 mars 2022 över 268 000 kunder och hanterat över 658 000 ordrar, vilket motsvarar en volym på över 1 789 miljoner kronor.

Det första kvartalet uppgick ordervolymerna till 203,4 miljoner kronor jämfört med 191,4 miljoner kronor motsvarande period föregående år, vilket motsvarar en ökning med 7 procent. Ordervolymen var 84,1 miljoner kronor (61,7) i januari, 60,5 miljoner kronor (62,4) i februari och 58,8 miljoner kronor (68,3) i mars.

Nettoomsättning

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 205,2 miljoner kronor (194,7 miljoner kronor för motsvarande period föregående år). Nettoomsättning avser försäljning av Safellos lagerförda kryptovaluta, avgifter på utförda transaktioner, samt viss del partnerintäkter.

Bruttovinsten uppgick till 8,5 miljoner kronor (10,5) och bruttomarginalen till 4,1 procent (5,4). Att bruttomarginalen minskat beror främst på att man sänkt den högsta avgiften från 7 procent till 5 procent för handel av kryptovaluta under det tredje kvartalet 2021, men även på införandet av en ny nivå-baserad avgiftsstruktur i februari 2022 där alla köp och försäljningar mäts på en aggregerad rullande 12-månadersperiod. 

Rörelsekostnader

Totala rörelsekostnader under kvartalet uppgick till 11,6 miljoner kronor (9,2). Av dessa uppgick personalkostnader till 8,5 miljoner kronor (3,6), vilket motsvarar en ökning om 136 procent. Ökningen främst är en följd av nyanställningar samt införandet av tjänstepension för anställda från och med den 1 april 2021. Resterande del utgörs av övriga rörelsekostnader som uppgick till 3,1 miljoner kronor (5,5). Att rörelsekostnaderna var högre motsvarande period föregående år beror av kostnader för den IPO som genomfördes våren 2021.

Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till -4,0 miljoner kronor (0,8).

Rörelseresultatet för det första kvartalet uppgick till -4,0 miljoner kronor (0,8).


Dela sidan:
Skriv ut: