Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rutger Arnhult fortsätter köpa i Corem – utlöser budplikt

Nyheter
Publicerad: 2020-11-20 08:37
Rutger Arnhult. Foto: Klövern

Rutger Arnhults bolag M2 Asset Management förvärvar aktier i Corem Property Group och utlöser därmed budplikt.

M2 Asset Management, ett fastighetsbolag som bildades 1999 och ägs och kontrolleras i sin helhet av Rutger Arnhult, fortsätter förvärva A- och B-aktier i Corem Property Group. I dag uppger bolaget att man förvärvat aktier motsvarande 4,7 procent av aktierna och 4,8 procent av rösterna i Corem, till ett pris om 18,60 kronor kontant per stamaktie av serie A respektive serie B. Köpeskillingen uppgick därmed till cirka 329 miljoner kronor.

De förvärvade aktierna i Corem tillträddes den 18 november 2020. 

Budplikt utlöses

Efter förvärvet äger M2 och dess dotterbolag 46,4 procent av aktierna och 47,6 procent av rösterna i Corem. Genom förvärvet utlöses budplikt vilket innebär att M2 är skyldigt att offentliggöra ett budpliktsbud avseende resterande aktier i Corem inom fyra veckor från förvärvet, alternativt avyttra samtliga aktier som nyligen har förvärvats.

– Vi är glada för att kunna stärka vårt ägande i Corem och vi bedömer att tidpunkten var bra. Att förvärvet utlöser budplikt var inget självändamål utan vi bedömer fortsatt att Corem utvecklas bäst i egen regi som ett noterat bolag på Nasdaq Stockholm. Vi ser fram emot att, tillsammans med Corems övriga drygt 7 600 aktieägare, få fortsätta att verka för värdetillväxt i Corem, säger M2:s ordförande och ägare Rutger Arnhult.

Lokaliserat i syd- och Mellansverige

Corem Property Group är ett fastighetsbolag med ett fastighetsbeståndet som i huvudsak består av lager-, industri-, logistik- och handelsfastigheter. Största delen av fastigheterna är lokaliserade inom Syd- och Mellansverige


Dela sidan:
Skriv ut: