Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Risk att man begår terroristbrott – får inte lämna Kristianstad

Nyheter
Publicerad: 2023-03-16 13:35
Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Säkerhetspolisen har bedömt att en man riskerar begå terroristbrott och han ska därför förbjudas att lämna Kristianstad.
Nu slår hovrätten fast att förbudet varken är oproportionerligt eller strider mot barnkonventionen.

I juni 2019 beslutade Migrationsverket, efter ansökan från Säpo, att mannen skulle utvisas med stöd av LSU. Han förbjöds då att återvända till Sverige utan tillstånd från regeringen.

Sedan det konstaterats att der förelåg verkställighetshinder beslutades senare att utvisningsbesluten skulle inhiberas och mannen belades istället med anmälningsplikt. I juni förra året beslutades om fortsatt anmälningsplikt som kan pågå fram till samma datum 2025.

I slutet av förra året ansökte Säpo också om att mannen skulle förbjudas att lämna Kristianstads kommun så länge han stod under anmälningsplikt. Säpo hänvisade bland annat till att man behöver förhindra fysiska möten inom vissa grupperingar samt att det fortsatt finns risk att mannen begår eller medverkar till terrorbrott.

Strider inte mot barnkonventionen

Mannen motsatte sig vistelseförbudet – men Stockholms tingsrätt gick på Säpos linje och ansåg att det fanns behov av åtgärden samt att den var proportionerlig.

Beslutet överklagades till Svea hovrätt där mannen bland annat pekade på att vistelseförbudet drabbar hans barn.

Hovrätten bedömer dock att det inte framkommit tillräckligt starka skäl för att mannens intresse ska väga tyngre än det allmännas och slår fast beslutet inte kan anses stå i strid med varken Europakonventionen eller Barnkonventionen.


Dela sidan:
Skriv ut: