Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Riksrevisionen granskar efterlevnaden av Barnkonventionen

Nyheter
Publicerad: 2023-01-12 13:54
Foto: Hasse Holmberg/TT

Trots att det gått 30 år sedan barnkonventionen ratificerades av Sverige har finns indikationer på att myndigheter är osäkra på hur den ska tillämpas.
Därför granskar nu Riksrevisionen statens insatser för att stärka efterlevnaden av barnkonventionen, det meddelar myndigheten i ett pressmeddelande.

30 år har passerat sedan Sverige ratificerade Barnkonventionen – och i nära tre år har den varit svensk lag.

Enligt riksrevisionen pekar dock flera utredningar på att det finns en osäkerhet bland myndigheterna när det kommer till tillämpningen av barnkonventionen i praktiken. Det yttersta ansvaret för att Sverige uppfyller konventionens skyldigheter konventionens skyldigheter har regeringen – och därför ska Riksrevisionen nu granska statens insatser för att stärka efterlevnaden av den.

Osäkra

– Sverige har åtagit sig att följa barnkonventionen. Men flera utredningar pekar på att myndigheter och andra rättstillämpare är osäkra på hur barnkonventionen ska tolkas och tillämpas, säger riksrevisor Helena Lindberg i ett pressmeddelande.


Dela sidan:
Skriv ut: