Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Rikspolischefens svar stillar inte våra farhågor – kritiken riktar sig mot själva rapporten”

Debatt
Publicerad: 2015-03-30 09:30

REPLIK/DEBATT – av David Brax, fil. dr och hatbrottsforskare vid Göteborgs universitet och Eva Tiby, professor i kriminologi vid Stockholms universitet

 

Vi noterar den snabbhet med vilken rikspolischefen reagerat på vår debattartikel (Dagens Juridik 2015-03-26). Men vi ber honom också ta sig tid att beakta dess innehåll. De svar som han ger gör dessvärre lite för att stilla våra farhågor.

En sak som tycks ha missats i farten: Vår kritik rör just påståendet att hatbrottsgrupperna förstärks. Det gör de inte, enligt rapporten. De upplöses snarare i enheter som ska hantera mycket mer än det som täcks av hatbrottsdefinitionen.

Vi ställer oss frågande till om hatbrottsarbetets effektivitet – som visat sig vinna på specialkompetens i hatbrottsgrupper med begränsade arbetsuppgifter – kommer att förbättras i de nya enheterna. Har risken att uppdraget blir för stort och för otydligt beaktats? Det hade rikspolischefen gärna fått svara på.

Även gällande de övriga frågorna förblir svaren vaga: Ett uppdrag till den nationella operativa avdelningen ska ”formaliseras”, men det framgår inte hur.

Utbildningsinsatser ska genomföras, men det framgår inte vilket innehåll dessa ska ha.

”Tydliga förändringar till det bättre” vad gäller polisens förmåga ska synas redan till sommaren, men det sägs inte vilka förändringar eller hur detta ska genomföras. 

Polisen arbetar vidare med BRÅ och Åklagarmyndigheten för att förfina definitionen av hatbrott – det är bra. Men det ingick i uppdraget att leverera en sådan definition.

Eliasson ber oss ha tålamod. Det är självklart att polisen behöver tid för att implementera förslagen i rapporten. Vår kritik riktar sig emellertid mot de många oklarheterna och bristen på konkretion i rapporten.

 

 


Dela sidan:
Skriv ut:


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se