Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Rikspolischefen inser inte att det finns en helt annan agenda än den som han har lovat folket”

Debatt
Publicerad: 2015-05-06 13:30

DEBATT – av Anders Bergstedt, pensionerad kriminalpolis 

 

I Dagens Nyheter den 24 april redovisade Hanne Kjöller hur de ekonomiska satsningar, med resursförstärkningar på över 20 procent som skulle leda till bättre effektivitet och brottsuppklarning, i själva verket har lett till motsatsen. Trots att antalet anmälda brott enligt prognosen fram till år 2017 fortsätter att sjunka redovisas allt färre utredningar till åklagare. Eftersom personalen samtidigt ökat med 5 000 är produktiviteten kraftigt försämrad.

Riksdagen tog också enhälligt beslut om den nya polisorganisationen som skulle bli en sammanhållen enhet, färre chefer och beslutsnivåer och en kraftig omfördelning av poliser till lokal polisverksamhet och polisnärvaro. Förebilden var brottsbekämpningen i New York där man lyckats sänka brottsligheten med 75 procent på 20 år genom ansvarsutkrävande, nolltolerans och kraftigt förstärkt lokal polisnärvaro med områdesansvar.

Nu visar det sig att man inte köpt hela receptet utan börjar med att centralisera och utarma polisverksamheten lokalt. Man marknadsför samarbete med kommuner, organisationer och frivilliga men tar bort de poliser som skulle vara motorn och inspirationen.

Man kräver istället att kommuner och brottsutsatta skall ta hela ansvaret och poliser skall göra punktinsatser och komma då någonting händer.

Så har det redan blivit i till exempel Tyresö och Lidingö. På Lidingö fanns det på 1980-talet cirka 45 poliser med alla kompetenser som skötte allt. Lidingö blev 1990 pilotdistrikt för Närpolisreformen som hade måttet en polis per tusen innevånare. Så såg det ju ut men man började genast att skära ner och utarma verksamheten.

Inför omorganisationen fanns nu inte ens 20 poliser kvar. Nu stänger man polisstationen och centraliserar poliserna till Kungsholmen. Det nya måttet på en lokal och närvarande polis per 5 000 innevånare är totalt borta ur polismyndighetens planering.

Redan nu har Lidingös före detta närpoliser fått andra arbetsuppgifter som inte avser Lidingö. Då det gäller den politiska förankringen och medborgarinflytande visar den tidigare hovrättslagmannen Krister Thelin i en kritisk artikel i magasinet Axess att omorganisationen är dömd att misslyckas.

De lokala politikerna kommer nämligen, som hittills, att sakna varje möjlighet att reellt påverka den polisiära verksamheten. Den polisiära ledningsstrukturen är enbart ansvarig inför sin egen statliga hierarki med egna karriärincitament.

Situationen har skapat ett missmod hos kommunerna som ser sin uppgift omöjlig samtidigt som polisen inte tar sitt ansvar med kraftigt utökad lokal närvaro och ledarroll.

Rikspolischefen Dan Eliasson inser uppenbarligen inte att de ansvariga cheferna har en helt annan agenda än den som han lovat svenska folket och som han har ansvar för att genomföra.

Nu är det upp till kommunerna att kräva att omorganisationen genomförs med en lokal polis per 5 000 innevånare. Då kommer det att visa sig vad avgivna löften är värda.

 

 

 

 

Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: