Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Riksåklagaren tror inte ny bevisning leder till resning i Allra-målet

Nyheter
Publicerad: 2021-09-13 09:13
Petra Lundh, riksåklagare Foto: Janerik Henriksson / TT

Riksåklagaren Petra Lundh avser inte att komplettera förundersökningen mot Oak Capitals vd med en skriftprovsundersökning. Riksåklagaren menar att den begärda kompletteringen inte kan ligga till grund för resning eller för prövningstillstånd.

Samtliga dömda män i Allra-målet har överklagat hovrättens dom till Högsta domstolen. Oak Capitals tidigare vd har dessutom yrkat att Högsta domstolen ber riksåklagaren att komplettera förundersökningen med en så kallad skriftprovsundersökning för att få svar på vem som undertecknade två i målet aktuella teckningsblanketter. Efter HD:s beslut att Riksåklagaren skyndsamt ska svara på överklagandet meddelar nu Riksåklagaren Petra Lundh att hon inte avser att komplettera förundersökningen.

Hämtat yttranden från EBM

Beslutet har hon tagit efter att ha inhämtat yttranden från Ekobrottsmyndigheten och kammaråklagaren Thomas Hertz.

Oak Capitals tidigare vd, som dömdes till fängelse i fem år i hovrätten för grovt bokföringsbrott, grovt givande av muta samt medhjälp till trolöshet mot huvudman, grovt brott, har uppgett att frågan om underskrifterna är av betydelse eftersom dessa, enligt honom, bevisligen påverkat hovrättens bedömning av samtliga åtalspunkter.

Detta är dock något som EBM och kammaråklagare Thomas Hertz inte håller med om. Myndigheten konstaterar att åklagaren i målet inte har gjort gällande att det är Oak Capitals tidigare vd som har undertecknat handlingen. Varken bevisuppgifterna eller gärningsbeskrivningen innefattar sådant påstående. Däremot har det framkommit att åklagaren sakframställningsvis påstått att Oak Capitals vd upprättat handlingarna och sedan skickat dessa till revisorn. 

Saknar betydelse

Enligt åklagare Thomas Hertz saknar uppgiften om vem som undertecknat teckningsblanketterna betydelse för målets utgång. Enligt EBM har heller inte hovrätten tagit ställning i denna fråga.

”Det saknas anledning för åklagaren att ifrågasätta uppgiften från N.N om att han inte undertecknat handlingen. Det saknas således skäl att komplettera förundersökningen”, skriver Thomas Hertz i ett yttrande.

Riksåklagaren Petra Lundh skriver att hon instämmer i myndighetens och åklagarens bedömningar.

Ingen resning

”Det är enligt min uppfattning således uppenbart att den nya bevisning som skulle kunna komma fram efter den begärda kompletteringen inte kan ligga till grund för resning och därmed heller inte till grund för prövningstillstånd av synnerliga skäl (resning). Något annat skäl för att komplettera förundersökningen med den begärda åtgärden ser jag inte föreligger”, skriver hon och avsluta:

”Det finns enligt min uppfattning därmed heller inte någon anledning för Högsta domstolen att förelägga mig att vidta den begärda åtgärden”.

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
riksaklagaren

Dela sidan:
Skriv ut: