Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Resenär kompenseras för inställt flyg – trots covid-rekommendationer

Nyheter
Publicerad: 2021-07-21 08:31

En försenad flygresenär ska kompenseras av British Airways – trots att bolaget hävdat att mannens flyg ställts in till följd av pandemin.
Det slår Göteborgs tingsrätt fast och konstaterar att inte British Airways inte anses ha bevisat att den inställda flygningen och förseningen orsakades av extraordinära omständigheter som låg utanför flygbolagets faktiska kontroll.

Resenären skulle i augusti förra året flyga med British Airways från London till Göteborg. Flygningen blev dock inställd och han ankom till Göteborg mer än fem timmar senare än vad han skulle enligt tidtabellen. Flygbolaget är i efterhand överens med mannen om att han drabbats av en inställd flygning som i och för sig ger honom rätt till kompensation enligt flygförordningen.

British Airways anser dock inte att mannen inte har rätt till kompensation. Detta eftersom flygningen ställts in på grund av pandemin, som utgör en extraordinär omständighet. Anledningen till att flygningen ställdes in ska, enligt flygbolaget, förstås utifrån hur pandemin påverkat lufttrafiken generellt. Till följd av covid-19, som har satt stor press på flygbranschen, har British Airways varit tvunget att skära ned och omorganisera antalet flygningar.

Detta på grund av den drastiska minskningen på efterfrågan av flygbiljetter. British Airways har dessutom gjort en stor ekonomisk förlust och därtill har restriktioner ändrats fram och tillbaka med mycket kort varsel, vilket har gjort det svårt för flygbolagen att planera sina resor.

Extraordinära omständigheter inte definierat

Göteborgs tingsrätt konstaterar att begreppet extraordinära omständigheter inte definierat i flygförordningen. Däremot kan sådana omständigheter särskilt förekomma i händelse av politisk instabilitet, meteorologiska förhållanden som omöjliggör flygningen i fråga, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och strejker som påverkar verksamheten för det lufttrafikföretag som utför flygningen.

Tingsrätten konstaterar vidare att flyg- och andra former av restriktioner med anledning av covid-19 i och för sig kan utgöra sådana extraordinära omständigheter utanför ett flygbolags kontroll som medför undantag från kompensationsskyldigheten. I målet är det dock utrett att flygningen inte ställts in på grund av sådana de facto restriktioner.

Får rätt till kompensation

British Airways har i stället påstått att flygningen ställts in på grund av allmänna rekommendationer från den brittiska regeringen om att endast företa nödvändiga internationella resor samt på grund av hur pandemin påverkat lufttrafiken generellt.

Tingsrätten anser att det inte framgår av den utredning som British Airways har lagt fram på vilket sätt pandemin medförde att den aktuella flygningen ställdes in. British Airways kan vid sådana förhållanden inte anses ha bevisat att den inställda flygningen och förseningen orsakades av extraordinära omständigheter som ligger utanför flygbolagets faktiska kontroll och som inte hade kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits.

Resenären har därför rätt till begärd kompensation om 250 Euro. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Mikael Kindbom
red@dagensjuridik.se