Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Repliken bekräftar behovet av att se över juristutbildningens roll i en föränderlig omvärld”

Debatt
Publicerad: 2019-02-06 13:47

SVAR PÅ REPLIK – av Ulf Lundqvist, docent i processrätt och verksam som konsult vid Bokbyrån

Den replik som Linus Adolfsson skrivit (Dagens Juridik 2019-02-04) som svar på min artikel (Dagens Juridik 2019-01-30) om en framtida juristutbildning bekräftar behovet av att se närmare på den fråga jag ställde i slutet av artikeln – vilken roll bör juristutbildningen egentligen ha med tanke på en snabbt föränderlig omvärld?

Allmän dagspress och fackpress visar att Artificiell Intelligens är i färd med att rita om arbetsmarknaden och där kommer med all sannolikhet även vissa juristroller att försvinna och kanske nya komma till. En genomgripande digitalisering av samhället och en globaliserad handel med nya utmaningar ska adderas till den bilden.

Beträffande undervisningen vid universitet gäller som bekant enligt Högskolelagen att den ska ge studenten förutsättningar att möta förändringar på arbetsmarknaden och här är kursplanen ett juridiskt bindande dokument för kursens genomförande. Annat får inte examineras och det vet studenterna.

Det är tillämpningen av rättsligt material på kända fakta som regelbundet orsakar svårigheter bland studenter och medför i sin tur tyvärr en viss risk för godtycke vid framtida bedömningar och beslut i enskilda fall.

Övningar som sker mot bakgrund av specifika problem kan därför inte nog betonas. I verkligheten är det ingen klient eller part som frågar efter vad som står till exempel i avtalslagen eller brottsbalken. Han eller hon vill få ett säkert besked om vilka lösningar det finns på ett problem och de alternativ som det går att välja bland och deras konsekvenser i olika avseenden.

Hög kompetens redan hos nyutexaminerade jurister är enligt min mening viktig. Gemensamma ansträngningar måste till för att säkerställa mänskliga rättigheter, rättsstat och en hållbar och inkluderande samhällsutveckling och ett gott investeringsklimat för företagen.

Den anpassningen bör ske tidigt och genomföras under hela juristutbildningen – inte minst mot bakgrund av reglerna i Högskolelagen och den utveckling som nu sker på arbetsmarknaden.

 

 

 

 

 

 

Gratis nyhetsbrev om rättsfall och juridik från Dagens Juridik – klicka här

 


Stefan Wahlberg
stefan.wahlberg@blendow.se

Dela sidan:
Skriv ut: