Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

REPLIK: ”Problemet med bolagskapningar inte omfattande”

Nyheter
Publicerad: 2021-09-24 11:38
Helene Thorgren.

REPLIK – av Helene Thorgren, Chef för företagsregistreringsavdelningen vid Bolagsverket.

I Sverige finns cirka 650 000 aktiebolag och Bolagsverket uppskattar att det sker en handfull bolagskapningar av aktiebolag per år. Mot bakgrund av att detta är problemet med kapningar inte omfattande men konsekvenserna för den drabbade företagaren är stora när det väl händer.

Åtgärder mot bolagskapningar försvåras av nuvarande lagstiftning. En ny ledamot eller firmatecknare blir enligt reglerna i aktiebolagslagen behörig att företräda företaget i och med att anmälan kommit in till Bolagsverket. En nytillträdd firmatecknare kan därmed agera direkt efter att ärendet diarieförts. Bolagsverket föreslog för regeringen redan hösten 2017 att tidpunkten för behörigheten att företräda bolaget skulle ändras till registreringstidpunkten. Detta utreddes i promemorian Direktivet om ett ökat aktieägarengagemang (Ds 2018:15) som konstaterade att problemen med en sådan ordning övervägde de av Bolagsverket beskrivna fördelarna med en ändrad behörighetstidpunkt för att minimera bolagskapning.

Sedan ett par år tillbaka gör Bolagsverket följande för att förhindra företagskapningar: När en anmälan om ändring av styrelse och firmatecknare kommer in skickas ett meddelande om att det kommit in en anmälan och vad anmälan avser. Meddelandet skickas till företagets digitala brevlåda, finns inte någon sådan skickas meddelandet till företagets registrerade e-postadress. Finns inget av detta skickas meddelandet till bolagets registrerade postadress.

Denna service är kostnadsfri men för att detta ska fungera krävs att företaget
anmäler aktuella kontaktuppgifter till Bolagsverket. Om ändringen har kommit in via vanlig post registreras ärendet tidigast efter tre dagar för att företagaren ska ha tid på sig att reagera på vårt meddelande och förhindra en felaktig registrering. I vår digitala tjänst på verksamt.se kan endast en registrerad styrelseledamot eller VD skriva under och skicka in anmälan om ändring av styrelsen eller firmateckning.

För digitala ärenden finns alltså en funktion som förhindrar obehöriga att skicka in falska anmälningar. En tjänst där en ledamot vid varje tillfälle går in och godkänner en ändring med elegitimation riskerar att skapa mycket administration både för företaget och myndigheten. Lösningen på problemet med bolagskapningar är i stället att det ska vara obligatoriskt att lämna in förändringar av styrelse och firmatecknare digitalt. Digitala styrelseändringar som skrivs under med digital signatur är både enklare, säkrare och billigare samt ger företagaren
full kontroll över sina uppgifter. Redan idag använder 75 % av företagen vår tjänst i verksamt för denna typ av ändringar.

Precis som att en butiksägare skyddar sin fysiska verksamhet med inbrotts- och brandlarm behöver en företagare också skydda sin informationssäkerhet. Kunskap och medvetenhet är två viktiga faktorer. Ladda ner vår app eller skaffa en digital brevlåda redan idag om du inte redan gjort det. Gå in på bolagsverket.se/skydda och läs mer.

Dagens Juridik
red@dagensjuridik.se

Dela sidan:
Skriv ut: