Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regionchef raderade mejl – efter att de begärts ut av reporter

Nyheter
Publicerad: 2021-06-10 10:45
Foto: Hasse Holmberg/TT

Justitieombudsmannen riktar svidande kritik mot en kommun och Region Sörmland för deras hantering av journalisters begäran om att få ta del av allmänna handlingar.

Det var Chefredaktören vid Sörmlands Media som JO-anmälde åtta kommuner och Region Sörmland mot bakgrund av deras hantering av tidningskoncernens begäran om att få ta del om allmänna handlingar under coronapandemin.

Han pekade på att tidningen under pandemin ”mött både motstånd och ogillande” från kommunerna och regionerna under den löpande granskning av deras pandemihantering. Det handlade bland annat om att man inte fått ta del om allmänna handlingar innefattande uppgifter om hur många inom äldreomsorgen som drabbats av covid-19.

Anmälan fick JO att inleda en granskning av de åtta kommunerna och regionen, en granskning som nu utmynnar i kritik från Justitieombudsmannen Per Lennerbrant.

Allmänna handlingar skulle inte lämnas ut

I sitt beslut konstaterar JO att fyra av kommunerna i april förra året fick en begäran om en sammanställning av uppgifterna om antalet smittade inom äldreomsorgen från en reporter vid tidningen Sörmlands Nyheter. En begäran som sedan vidarebefordrades till övriga kommuner samt till Region Sörmland.

Enligt JO ”ger utredningen en bild av att personer i ledande befattning i flera av kommunerna och i regionen drog upp riktlinjer för hur framställningarna skulle hanteras, som gick ut på att några uppgifter inte skulle lämnas ut och att besked om det skulle lämnas vid en viss tidpunkt”. Att de formella besluten fattades på osakliga grunder har JO dock inte kunnat fastslå, däremot står det klart att de beslut som fattades av en av kommunerna är ”sådana att det finns en grund för uppfattningen att beslutet inte fattades på ett objektivt sätt”.

Mot bakgrund av detta har kommunen åsidosatt regeringsformens krav på objektivitet och kommunchefen som fattade beslutet kritiseras för detta.

Bristande förståelse och respekt för grundlagen

Även Region Sörmland kritiseras för att man gallrat en allmän handling utan rättsligt stöd samt att regionchefen raderat mejl efter att de begärts ut av en journalist. Sammantaget anser JO att detta visar på en ”bristande förståelse och respekt hos personer i ledande befattning i flera av kommunerna och i regionen för den grundlagsfästa rätten att ta del av allmänna handlingar och för den viktiga roll som medierna spelar för granskningen av offentlig verksamhet”.


Dela sidan:
Skriv ut: