Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringen vill se höjda straffavgifter för advokater

Nyheter
Publicerad: 2023-05-26 09:51
Jutsitieminister Gunnar Strömmer (M). Foto: Maja Suslin / TT

Efter att Advokatsamfundet hemställt om en höjning av straffavgifterna lägger regeringen nu fram en lagrådsremiss i enlighet med samfundets förslag.
Om riksdagen går på regeringens linje kommer den högsta straffavgiften för advokatetiska övertramp höjas från 50 000 till 250 000 kronor.

Det var i januari 2021 som Advokatsamfundet gav en kommitté i uppgift att se över nivån på straffavgifterna för de advokater som begår advokatetiska övertramp. Under hösten samma år presenterades ett förslag om nya nivåer, med ett lägsta belopp om 10 000 kronor och ett högsta belopp om 250 000 kronor. Att jämföra med dagens lägsta belopp om 1 000 respektive 50 000 kronor.

Kommittén föreslog också att det skulle inrättas en straffavgiftsnämnd dit advokater som tilldelats varning och straffavgift kan vända sig med ett överklagande. Detta i syfte att inte belasta Högsta domstolen i onödan.

Bättre möjligheter använda pensionerade justitieråd

Nu står det klart att regeringen lägger fram en lagrådsremiss i enlighet med förslagen från Advokatsamfundet – både när det gäller höjda straffavgifter och inrättande av en straffavgiftsnämnd.

I samma lagrådsremiss föreslår regeringen också, i enlighet med ett förslag från HD och HFD, att pensionerade justitieråd tillfälligt ska få förordnas vid arbetstoppar och vakanser. I dagsläget är detta endast möjligt om ett justitieråd på grund av sjukdom eller därmed jämförlig omständighet inte kan tjänstgöra. Förordnandena ska vara tidsbegränsade och gälla i högst sex månader och om det finns särskilda skäl får förordnandet förlängas med högst sex månader i taget.

Lagändringarna föreslås träda ikraft vid årsskiftet.


Dela sidan:
Skriv ut: