Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringen utreder bildandet av ett statligt ägt fastighetsbolag

Nyheter
Publicerad: 2022-06-02 09:07

Regeringen har idag beslutat att tillsätta en utredning som ska titta på om ett statligt ägt fastighetsbolag kan förebygga, minska och motverka segregation, och brottsligheten som den kan medföra, i områden med socioekonomiska utmaningar. 

”Syftet med utredningen som ska redovisas senast den 31 december 2023 är att vända utvecklingen, främja jämlikhet och skapa områden där människor får bättre levnadsvillkor och företag får bättre förutsättningar att verka”, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

Enligt regeringen skulle ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att förvärva eller bygga fastigheter i områden med socioekonomiska utmaningar, ”kunna vara en aktör som genom långsiktighet kan bidra till att utveckla områden och fastighetsbestånd till gagn för invånare och samhällets utveckling”. 

Särkild utredare

Enligt regeringen kan det exempelvis handla om fastigheter för bostäder, affärslokaler, fastigheter för samhällsservice samt anläggningar och utemiljöer för idrott och fritid.

En särskild utredare ska analysera om ett statligt ägt fastighetsbolag kan vara ett effektivt och ändamålsenligt sätt att förebygga, minska och motverka segregation och brottsligheten som den kan medföra i områden med socioekonomiska utmaningar. 

Motverka segregationen

”Syftet är att vända utvecklingen, främja jämlikhet och skapa områden där människor får bättre levnadsvillkor och företag får bättre förutsättningar att verka”.

– Mycket bra arbete görs idag av kommuner, allmännyttiga bolag, fastighetsägare och civilsamhället för att motverka segregationen och för att förbättra situationen för människor som bor i områden med socioekonomiska utmaningar. Men det finns också utmaningar där ett kortsiktigt vinstintresse bland fastighetsägare skapar problem., Utredningen är en del av regeringens arbete med att vända på varje sten för att förebygga, minska och motverka segregation och brottsligheten som den kan medföra i områden med socioekonomiska utmaningar, säger näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson.


Dela sidan:
Skriv ut: