Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringen tillsätter en delegation mot arbetslivskriminalitet

Nyheter
Publicerad: 2021-09-29 09:56
Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

Regeringen har beslutat att inrätta en nationell delegation mot arbetslivskriminalitet.
Delegationen ska öka kunskapen om arbetslivskriminalitetens omfattning och stödja de aktörer som arbetar med att stoppa arbetlivskriminalitet.
Ola Pettersson, bland annat tidigare chefsekonom på LO, har utsetts till ordförande för den nationella delegationen. 

Under måndagen höll arbetsmarknadsminister Eva Nordmark en pressträff angående regeringens beslut att inrätta en delegation mot arbetslivskriinalitet.

– Fusk och brottslighet i arbetslivet har blivit ett allt större samhällsproblem. Långa entreprenörskedjor och bristande reglering när det gäller systemen för arbetskraftsinvandring har lett till att vi idag har aktörer inom flera branscher som har satt i system att utnyttja utländsk arbetskraft och också kringgå regler för skatter för tillstånd och arbetsmiljö. Det här är en arbetskriminalitet som ibland är med och finansierar den grova organiserade brottsligheten i Sverige, säger Eva Nordmark.

Uppgifterna

Delegationen som nu tillsätts mot arbetslivskriminalitet får uppdraget att samla och stödja relevanta aktörer, förstärka kunskapen kring arbetslivskriminaliteten i Sverige och sprida kunskap om internationella erfarenheter.

Den nationella delegationen mot arbetslivskriminalitet får bland annat i uppgift att, ur ett samhällsövergripande perspektiv, verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan. En annan uppgift är att förstärka kunskapen om arbetslivskriminaliteten i Sverige, bland annat avseende arbetslivskriminalitetens omfattning och hur myndigheters samverkan för att motverka den kan utvecklas, och att sprida kunskap om internationella erfarenheter, bland annat vad gäller bekämpning av arbetslivskriminalitet i Norge.

– Samhällets syn på arbetsgivare som utnyttjar människor och snedvrider konkurrensen måste vara kompromisslös. Den nationella delegationen kommer att utgöra ytterligare en ambitionshöjning i arbetet med att bekämpa fusk och brottslighet i arbetslivet och därmed öka tryggheten i samhället, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark.

Han ska styra delegationen

Regeringen har utsett Ola Pettersson, bland annat tidigare chefsekonom på LO, till ordförande för den nationella delegationen. 

Till delegationen har nio ledamöter utsetts, inklusive ordföranden. 

Delegationen påbörjar sitt arbete omedelbart. En slutrapportering ska ske i februari 2025.

I arbetet mot arbetslivskriminalitet har regeringen tidigare aviserat ett stärkt Arbetsmiljöverkets anslag med 30 miljoner kronor per år från och med 2021. 

I budgetpropositionen för 2022 föreslår även regeringen att Arbetsmiljöverkets förvaltningsanslag ökas med ytterligare 10 miljoner kronor per år för att stärka arbetet mot arbetslivskriminalitet.

Delegationens ledamöter är

Ola Pettersson (ordförande), bl.a. tidigare chefsekonom på LO 

Malin Ackholt, ordf. Hotell och restaurangfacket

Kristina Alsér, ordf. Tillväxtverket, tidigare landshövding

Marcus Dahlsten, VD Transportföretagen 

Anna Ekstedt, ambassadör mot människohandel

Catharina Elmsäter-Svärd, VD Byggföretagen

Johan Lindholm, ordf. Byggnads

Anders Wallner, polis och fd utredare

Irene Wennemo, generaldirektör Medlingsinstitutet


Dela sidan:
Skriv ut: