Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringen: Straffansvar för samröre med terrororganisation

Nyheter
Publicerad: 2019-10-29 11:58
Foto: AP Photo

Regeringen vill införa ett särskilt straffansvar för ”samröre med en terroristorganisation”.
När det gäller ”särskilt farliga organisationer” ska det kunna ge upp till sex års fängelse.
Det skriver Justitiedepartementet i ett pressmeddelande.

För att kunna förhindra att terroristbrott begås är det angeläget att kriminalisera straffvärda handlingar som bidrar till en terroristorganisations förmåga att planera och utföra terroristbrott.

– Vi tar ytterligare ett steg i kampen mot terrorism. Fler gärningar som kan främja, stärka eller understödja en terroristorganisation ska kriminaliseras. Det är viktigt att vi får på plats en starkare terrorlagstiftning, säger justitie- och migrationsminister Morgan Johansson.

Upp till sex års fängelse

Enligt förslaget innebär ”samröre” att ”ta befattning med vapen, ammunition, brandfarliga eller explosiva varor eller transportmedel för en terroristorganisation, upplåta lokal eller mark till en terroristorganisation, eller lämna annat liknande stöd till en terroristorganisation.”

För brottet stadgas, enligt förslaget, fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Samröre med särskilt farlig organisation, exempelvis Al Qaida eller Daesh, är enligt Justitiedepartementet typexempel på grovt brott som ska kunna ge fängelse i upp till sex år.

Även försök ska kriminaliseras

Enligt förslaget ska också försök till samröre med terroristorganisation kriminaliseras. Dessutom blir det straffbart att ”offentligt uppmana och rekrytera till samröre med en terroristorganisation, att resa utomlands i avsikt att ha samröre med en terroristorganisation samt att finansiera samröre med en terroristorganisation.”

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2020.


Dela sidan:
Skriv ut: