Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

”Regeringen lappar och lagar 3:12-reglerna”

Nyheter
Publicerad: 2021-04-23 09:09
Foto: Företagarna

Företagarnas skattepolitiska expert Patrick Krassén menar att de småändringar som återkommande görs i 3:12-reglerna gör systemet mer krångligt och mer oförutsägbart. Han finner även brister i de nyaviserade förändringarna från regeringen.

I onsdags presenterade regeringen förslag om två kompletteringar i de särskilda skattereglerna som gäller för ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Enligt regeringen ska dessa förslag, om förändringar av den så kallade utvidgade fåmansföretagsdefinitionen, stoppa risken för att företagare kringgår dessa regler med hjälp av ägarstiftelser.

Proportionerligt eller ej

Patrick Krassén, skattepolitisk expert på Företagarna, ställer sig frågande om hur många företagare dessa ändringar i 3:12-reglerna berör. Han uppger att det inte finns någon hänvisning i underlaget, varesig i motiveringen eller i konsekvensanalysen, till hur många företagare som man anser använder typen av delägande genom en stiftelse som regeländringen berör.

– Det är svårt att bedöma om det är proportionerligt det som föreslås, kanske, kanske inte. Men i och med att man inte redovisar en analys av hur många detta omfattar så går det inte att bedöma, säger han.

När det gäller 3:12-regelverket är Patrick Krassén kritisk till hur regeringen under årens lopp har hanterat regelverket. Han beskriver att det har ändrats ett stort antal gånger sedan regelverket trädde i kraft i början av 90-talet. Senast den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen förändrades var 2018.

– Förändringarna drivs ofta fram av att man från Skatteverkets sida anser att vissa företag beskattas på ett sätt som man från Regeringens och Skatteverkets sida anser är alltför gynnsamt. Man använder då den utvidgade fåmansdefinitionen och andra delar av 3:12-reglerna på ett sätt som ett tätningsverktyg, säger Patrick Krassén.

– Om Regeringen anser att någon inte har beskattas enligt 3:12-reglerna, trots att beskattningen var korrekt enligt gällande tolkningar av reglerna, då vill man gå in och täta dessa luckor, det är lite lappa och laga, fortsätter han.

Skarp kritik i remissyttranden

Han hänvisar till remissyttrandena från 2017, då det kom skarp kritik mot regeringen ändrar i detaljer i 3:12-reglerna fram och tillbaka.

Patrick Krassén menar att de småändringar som görs i 3:12-reglerna gör systemet mer krångligt och mer oförutsägbart. Vidare anser han att om regelverket inte ändrades så pass ofta skulle företagarna ha större möjlighet att vänja sig vid regelverket, trots dess komplexitet. 

– När det lappas och lagas så systemet förändras måste företagarna sätta sig in i det. Det leder till potentiellt minskad rättssäkerhet eftersom man inte vet hur de nya reglerna kommer att tolkas av domstol. 

I Januariavtalet utlovas en utredning

I januariavtalet utlovas en utredning för att förenkla 3:12-reglerna och göra dessa mer förutsägbara, men den utredningen har ännu inte tillsatts och tidsplanen har inte hållits. 

– Det finns en skillnad i synen på 3:12-reglerna mellan finansministern och samarbetspartierna, där Centern och Liberalerna ser reglerna mer som en morot för att driva företag och gynna investeringar och risktagande, säger Patrick Krassén och fortsätter:

–Förändringen av 3:12-reglerna där man sänkte skattesatsen på utdelningar inom gränsbeloppet till 20 procent genomfördes av Göran Perssons sista regering och trädde i kraft 1 januari 2006, då Magdalena Andersson var statssekreterare på finansdepartementet. Hon var då väl medveten om varför man ändrade det gamla systemet och införde den lägre skattesatsen. Samtidigt har också de årliga skatteintäkterna från utdelningar i 3:12-företag mångdubblats under perioden. Trots att man har sänkt skattesatsen så har alltså staten fått mycket mer intäkter från beskattning av utdelningar än tidigare.

Patrick Krassén tror inte att en meningsfull utredning av förenkling av 3:12-reglerna hinner genomföras innan mandatperioden är slut, utan att en sådan utredning i så fall blir klar först nästa mandatperiod.


Dela sidan:
Skriv ut: