Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringen föreslår skattesänkningar

Nyheter
Publicerad: 2021-09-01 12:08
Magdalena Andersson.

Regeringen presenterar i dag tre kommande skatteförslag i höstens budget. Omkring 7,5 miljoner svenskar omfattas av satsningen och tyngdpunkten ligger på låg- och medelinkomsttagare.
– Nu tar vi Sverige framåt efter pandemin. Därför genomför vi nu konjunkturstimulanser som är inkluderande, säger finansminister Magdalena Andersson.

Den 1 januari i år infördes en skattereduktion med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare. Regeringen föreslår nu att skattereduktionen förstärks med 1 320 kronor från 2022. Skattereduktionen blir därmed som huvudregel ett fast belopp på 2 820 kronor per år 2022, enligt ett pressmeddelande från Regeringen.

Hela skattereduktionen ges från en fastställd förvärvsinkomst om 265 000 kronor om året, vilket ungefärligen motsvarar de lägsta kollektivavtalsenliga heltidslönerna. Skattesänkningen i förhållande till inkomstnivå blir störst för personer med låga och medelhöga inkomster.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Skattereduktion för sjuk och aktivitetsersättning

Vidare föreslår regeringen att den nuvarande skattereduktionen för sjuk- och aktivitetsersättning förstärks så att skatteklyftan mellan dessa ersättningar och arbetsinkomster försvinner.

”I dag betalar en person med sjuk- eller aktivitetsersättning i genomsnitt ca 10 000 kronor mer per år i inkomstskatt jämfört med en person med samma inkomstnivå som jobbar. Regeringen kommer lägga fram ett förslag som sluter den klyftan. Ett första steg mot att ta bort skillnaden i beskattningen mellan lön och sjuk- och aktivitetsersättning togs 2018”, framgår det av pressmeddelandet.

– Skatteuttaget är fortfarande ordentligt mycket högre på de här inkomsterna jämfört med arbetsinkomster. Nu är det dags att ta bort den skillnaden, säger biträdande finansminister Åsa Lindhagen.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Skattelättnad för A-kassan

Regeringen anser även att det långsiktigt ligger i samhällets intresse att underlätta och uppmuntra att fler är anslutna till en arbetslöshetskassa. Därför avser regeringen föreslå en skattelättnad för avgiften till a-kassan. På så sätt sänks kostnaden för att vara medlem. Enligt regeringen bör skattereduktionen uppgå till 25 procent av avgiften under ett år. Det innebär en skattesänkning på omkring 400 kronor per år för medlemmar i de flesta a-kassor.

Detta förslag kommer att aviseras i den kommande budgeten med avsikten att träda i kraft 1 juli 2022.


Dela sidan:
Skriv ut: