Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Regeringen fasar ut ersättning för höga sjuklönekostnader

Nyheter
Publicerad: 2023-09-19 08:43
Foto: Christine Olsson/TT

Regeringen anser att ”de relativt sett höga ersättningsnivåerna” som gäller för mindre arbetsgivare minskar drivkraften att förebygga sjukfrånvaro på arbetsplatser och vidta åtgärder för att sjukskrivna anställda ska kunna återgå i arbete. Därför ska rätten att få ersättning för höga sjuklönekostnader avskaffas.

Regeringen pekar på att handläggningen av sjuklöner är till stor del automatiserad för att minimera den administrativa bördan för arbetsgivarna. Detta har dock, enligt regeringen, lett till att kontrollmöjligheterna är begränsade.

”Riskerna för felaktiga utbetalningar är därför stora samtidigt som möjligheterna att identifiera dessa är små”, skriver Regeringen i ett pressmeddelande.

Enligt Försäkringskassans skattningar av felaktiga utbetalningar inom ersättningen motsvarar fel som orsakats av arbetsgivare cirka 3,2 procent av försäkringsutgifterna för förmånen.

Regeringen påbörjar därför ett arbete för att avskaffa rätten att få ersättning för höga sjuklönekostnader.

Sista ersättningen under 2025

Det innebär att den sista ersättningen som arbetsgivarna får genom kreditering på skattekontot förmodligen kommer ske under 2025.

Regeringen uppger att utgifterna beräknas minska med 1 230 miljoner kronor 2025 och 2 638 miljoner kronor 2026.

Till följd av avskaffandet minskas Försäkringskassans förvaltningsanslag 2026 med 7 miljoner kronor.


Dela sidan:
Skriv ut: