Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Q-park förlorar parkeringsmål – informationen kunde missförstås

Rättsfall
Publicerad: 2019-06-28 13:30
Foto: Janerik Henriksson / TT

Svea hovrätt ändrar en dom från Solna tingsrätt och befriar ett bolag från skyldigheten att betala en kontrollavgift för en felparkering i ett parkeringsgarage i Solna. Hovrätten anser, till skillnad från tingsrätten, att parkeringsvillkoren inte har varit tillräckligt tydliga.

Parkeringsbolaget Q-Park utfärdade i maj 2016 en kontrollavgift för en felparkerad bil i ett parkeringshus i Solna.

Fanns en skylt på en pelare intill platsen

Ett företag var registrerat som ägare till bilen och företaget hade i sin tur fått ett parkeringstillstånd som besökare till ett annat företag.

Av parkeringsvillkoren framgick att bolaget fick parkera på platser markerade med ”ÅF”, men bilen parkerades på en plats som inte var uppmålad, utan streckad där det invid platsen fanns en skylt på en pelare med texten ”ÅF”. Bolaget bestred betalningsskyldighet eftersom man menade att parkeringsvillkoren hade varit otydliga.

Q-park gick till tingsrätten och vann

Q-Park väckte då talan vid Solna tingsrätt med yrkande om att bolaget skulle åläggas att betala kontrollavgiften – som är på 500 kronor. Q-Park yrkade samtidigt att bolaget skulle betala deras inkassokostnad på 180 kronor, samt rättegångskostnaderna på drygt 1 000 kronor.

Tingsrätten gick på Q-Parks linje och fann att parkeringsvillkoren hade tillkännagivits på ett tillräckligt tydligt sätt – även om tillståndet i kombination med skylten hade skapat ”viss förvirring”.

Bolaget ålades därför att betala kontrollavgiften och de andra kostnaderna som Q-Park hade yrkat ersättning för.

Ostridigt att bilen inte parkerats i en ruta

Bolaget överklagade domen till Svea hovrätt som nu gör en annan bedömning.

Hovrätten konstaterar att bilen parkerats på en plats som inte var uppmålad som en parkeringsruta, utan istället var streckad. Således har alltså fordonet varit uppställd i strid med de gällande parkeringsvillkoren på platsen. Dessutom har skyltningen i garaget, enligt hovrätten, uppfyllt lagkraven som finns på tydlighet.

Samtidigt angavs i det parkeringstillstånd som bolaget fått att parkering bland annat kunde ske på ”en plats märkt med ÅF” – en sådan skylt som fanns i anslutning till den plats där bilen parkerats.

Skylten kunde missförstås

Parkeringsvillkoren anses därför, med hänsyn till hur skylten var placerad tillsammans med informationen på parkeringstillståndet, ha kunnat missförstås på så sätt att bolaget uppfattade att det var tillåtet att parkera på platsen – trots att den var streckad.

Bolaget befrias därför från skyldigheten att betala kontrollavgiften. (Blendow Lexnova)


Mitt DJ Premium
Få tillgång till bakomliggande domar och dokument som ligger till grund för aktuella artiklar och reportage.

Dela sidan:
Skriv ut:


Blendow Lexnova
lexnova@blendow.se