Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

HD beviljar resning i penningtvättsmål – var preskriberat

Rättsfall
Publicerad: 2022-06-21 10:04
Högsta domstolen. Foto: DJ

Högsta domstolen meddelar resning till förmån för en man som i hovrätten dömts för näringspenningtvätt – trots att hovrättens dom avsåg redan preskriberade brott.

Mannen åtalades och dömdes av tingsrätten för näringspenningtvätt, grovt brott.

Hovrätten ändrade tingsrättens dom och dömde honom istället för ringa brott. Ett brott för vilket preskriptionstiden endast är två år. Eftersom åtalet väcktes drygt två år efter att gärningarna ägt rum avsåg hovrättens – men inte tingsrättens – dom redan preskriberade brott.

Detta fick Riksåklagaren att ansöka om resning till fördel för mannen – och nu har HD meddelat beslut om resning i enlighet med RÅ:s ansökan.

– Jag uppmärksammades på detta av åklagaren och ansökte därför om resning till fördel för mannen. Det är ovanligt att personer döms för preskriberade brott, men när det sker är det viktigt att felet rättas till. Det ligger i åklagarrollen att verka för korrekta beslut, säger riksåklagare Petra Lundh i ett pressmeddelande.


Dela sidan:
Skriv ut: