Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Ex-pastor i Knutby förlorar – får inte strafflindring trots angivelse

Rättsfall
Publicerad: 2020-05-12 13:41
KNUTBY 2013-12-15 Ortnamnsskylt i Knutby, Uppsala län Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT / Kod 30142 ** OUT DN och Dagens Industri (även arkiv) och Metro**

Hovrätten medger ingen ytterligare påföljdslindring för en 46-årig före detta pastor i Knutbyförsamlingen, vars medverkan lett till att både han själv och två andra tidigare pastorer kunnat fälls för våld och förnedring inom församlingen under åren 2014-2016.
Att avslöja medbrottslingar kan inte i sig motivera straffnedsättning, betonar hovrätten.

Pingstförsamlingen i Knutby i Uppsala län blev under tidigt 2000-tal riksbekant, när mordet på en församlingsmedlem och mordförsöket på en annan nystades upp. Rättsprocessen slutade 2004 med att den tidigare pastorn Helge Fossmo dömdes till livstids fängelse för att ha anstiftat mordet på sin hustru och mordförsöket på en annan person – brott som utförts av en ung kvinna som Fossmo själv haft en relation med. Kvinnan benämndes i media som ”barnflickan” och dömdes i sin tur till rättspsykiatrisk vård.

Tre andra före detta pastorer i samma församling blev flera år senare misstänkta för brott på grund av missförhållanden inom församlingen under åren 2014-2016 och dömdes i mars 2020 i Uppsala tingsrätt till villkorlig dom med dagsböter.

Hierarkisk församling

De sex målsägandena i målet har alla varit medlemmar i församlingen och berättade i tingsrätten om ”ett starkt hierarkiskt sammanhang” som varit svårt att bryta upp från, trots frekvent våld och förnedring. Efter att ha lämnat församlingen har målsägandena alla behövt hjälp med sitt psykiska mående i form av medicinering och samtal.

Ett problem med åtalet var att målsägandenas berättelser sträcker sig betydligt längre tillbaka än åtalet och att de ibland har haft svårt att särskilja olika händelser och precisera dem tidsmässigt. Tingsrätten ansåg ändå att åtalet till stor del var styrkt – och målsägandena kunde inte genom sin gemensamma tro anses ha samtyckt till de våldsgärningar som de utsatts för.

Påföljder

En idag 50-årig man dömdes i och med det till villkorlig dom och 160 timmars samhällstjänst för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. En 46-årig man dömdes i sin tur till villkorlig dom och 80 dagsböter för misshandel och olaga tvång. När det gäller den 54-åriga kvinna som varit central i församlingen i sin egenskap av ”Kristi Brud” höll bevisningen för misshandel inte på sex punkter. Kvinnan dömdes dock till villkorlig dom och 120 timmars samhällstjänst för åtta fall av misshandel.

När tingsrätten bestämde påföljderna tog man hänsyn dels till den skada och kränkning som offren har utsatts för, dels den tid som gått sedan brotten begicks. I 46-åringens fall beaktade tingsrätten även att mannen anmält sig själv till Polisen och bidragit till brottsutredningen.

Överklagade till Svea hovrätt

46-åringen överklagade ändå till Svea hovrätt och yrkade att den villkorliga domen inte skulle förenas med dagsböter – och att påföljden under alla omständigheter skulle lindras.

Hovrätten ansluter sig dock till tingsrättens tidigare bedömning och fastställer domen mot 46-åringen.

Hovrätten delar tingsrättens syn på hur gärningarna ska rubriceras och kring vilken påföljd som ska väljas. Tingsrätten har inte underskattat det genomslag som den förlupna tiden och mannens självangivelse ska ges – och dessa omständigheter utgör alltså inte skäl för att stryka bötespåföljden eller sätta ned antalet ytterligare.

Lagen medger inte strafflindring

Hovrätten betonar samtidigt att 29 kap. 5 § första stycket brottsbalken inte medger någon möjlighet att väga in att den tilltalade med sin medverkan avslöjat medbrottslingar. Allvarliga negativa följdverkningar som kan förväntas drabba den tilltalade som en följd av avslöjandet kan däremot motivera straffnedsättning – men det har inte framkommit att 46-åringen riskerar några sådana följdverkningar.

Den påföljd som tingsrätten dömt ut ska alltså inte reduceras ytterligare. (Blendow Lexnova)

Premiuminnehåll
Skaffa Mitt DJ Premium för att ladda ner filerna
knutby-pastor

Dela sidan:
Skriv ut:

Isak Bellman
red@dagensjuridik.se
Kommentarer
Håll dig till ämnet i artikeln du kommenterar och håll en god ton. Visa respekt för andra skribenter och för berörda personer i artikeln. Inlägg som vi bedömer som olämpliga kommer tas bort.