Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Döms för våldtäktsförsök – men undgår utvisning i hovrätten

Rättsfall
Publicerad: 2021-12-28 12:17
Hovrätten för Västra Sverige. Foto: Micke Larsson / TT /

Hovrätten gör, till skillnad från tingsrätten, bedömningen att en man har en sådan stark anknytning till Sverige att han inte ska utvisas på grund av en fällande dom för försök till våldtäkt. Bedömningen gjordes med beaktande av att mannen har barn i Sverige och att det inte ligger i linje med barnets bästa att utvisa honom.

En 19-årig man åtalades vid Värmlands tingsrätt för försök till våldtäkt. 

Av gärningsbeskrivningen framgick att 19-åringen den 5 augusti 2021 försökte genomföra samlag eller sexuell handling som med hänsyn till kränkningen allvar var jämförlig med samlag med målsägande som inte deltog frivilligt. Deltagandet var en följd av att mannen utsatte henne för våld och det förelåg fara för brottets fullbordan. Åklagaren yrkade med anledning av detta att mannen skulle utvisas från Sverige.

Av målsägandens uppgifter framgick bland annat att den tilltalade, i samband med att målsäganden bestämde sig för att lifta norrut, började onanera öppet i bilen och tog tag i kvinnans underliv. Efter att hon kastade sig ur bilen och sprang därifrån till en närliggande lada följde han efter och greppade tag i henne och höll fast henne. Det var då han försökte trycka in fingrarna i hennes underliv och dra ned hennes byxor. Hennes byxor var dock knutna och han lyckades aldrig få av dem. 

Tingsrätten fattade beslut om utvisning

Tingsrätten fann sammantaget att målsägandens berättelse, tillsammans med åklagaren skriftliga bevisning och vittnesuppgifter, medförde att åklagaren hade bevisat allt som angavs i gärningsbeskrivningen. Åtalet var därmed styrkt och 19-åringen dömdes till fängelse i ett år och fyra månader.

Då 19-åringen var utlänning prövade tingsrätten även frågan om utvisning. Mannen har fru och barn i Sverige. Av ett yttrande från Migrationsverket framgick att mannens föräldrar och syskon inte hade uppehållstillstånd i Sverige och var bosatta i Serbien. 19-åringen själv hade aldrig beviljats uppehållstillstånd och han omfattades av ett lagakraftvunnet avvisningsbeslut som var verkställbart om han släpptes fri. Enligt hans egna uppgifter hade han inget emot att återvända till Serbien men förtydligade att han planerade att söka uppehållstillstånd i framtiden på grund av anknytning. 

Tingsrätten utvisade mannen och bestämde återreseförbudet till fem år. 

Fastställde fängelsestraffet

19-åringen överklagade till Hovrätten för Västra Sverige och yrkade att tiden för återreseförbudet skulle sättas ned. 

Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömningar i fråga om straffvärde och val av påföljd. Mannens ålder vid brottet leder till den strafftid om ett år och fyra månader som tingsrätten bestämt.

Stark anknytning till Sverige

Beträffande utvisningen konstaterar hovrätten att mannen år 2019 gifte sig enligt romsk tradition med en kvinna, som är svensk medborgare, och i juli 2020 föddes deras gemensamma son. 19-åringen har fram till dess att han blev frihetsberövad i målet bott tillsammans med sin fru och deras son och tagit del i sonens omvårdnad. Frun är för närvarande gravid med parets andra barn. 

Utgångspunkten måste, enligt hovrättens bedömning, vara att mannens barn har behov av en nära kontakt med sin pappa. Hänsynen till barnets bästa talar följaktligen för att han inte ska utvisas. Till detta ska läggas att det, med beaktande av barnets låga ålder, skulle bli särskilt svårt för barnet att upprätthålla en regelbunden kontakt med 19-åringen efter en utvisning. 

Det nu anförda har enligt hovrätten sådan tyngd att det motiverar bedömningen att mannen har en så stark anknytning till Sverige att han inte ska utvisas på grund av det aktuella brottet. Tingsrättens beslut om utvisning ska därför upphävas. (Blendow Lexnova)


Dela sidan:
Skriv ut:

Blendow Lexnova
red@dagensjuridik.se