Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rätt till skadestånd när Polisen bytte ut lägenhetslås

Nyheter
Publicerad: 2022-10-31 11:42
Foto: Bertil Ericson/TT

En lägenhetsinnehavare har rätt till skadestånd från Polisen sedan myndigheten bytt ut hans låscylinder i samband med ett ingripande.
Att inte byta tillbaka till ursprungscylindern anses nämligen vara en försummelse vid myndighetsutövning enligt Justitiekanslern.

Polisen spärrade av en lägenhet inom ramen för en förundersökning om våldtäkt. I lägenheten gjordes en brottsplatsundersökning samt en husrannsakan där sängkläder och en mobiltelefon togs i beslag.

I samband med ingripandet bytte Polisen låscylinder i lägenhetsdörren. Denna kom aldrig att bytas ut – och lägenhetsinnehavaren, som inte bodde i lägenheten vid tillfället, fick betala 1 290 kronor för att genomföra ett cylinderbyte.

Lägenhetsinnehavaren vände sig därför till JK och yrkade skadestånd av staten med bland annat 1 290 kronor för byte av låscylindern.

Får skadestånd för låsbytet

I ett färskt beslut konstaterar JK att bestämmelsen om avspärrning får anses innefatta möjligheten att byta ut en låscylinder för att kunna upprätthålla en sådan avspärrning. Enligt JK är det också fullt möjligt att byta tillbaka till den ursprungliga cylindern utan åverkan – och det har därför inte uppstått något skadeståndsansvar dör staten enligt frihetsberövandelagen.

Polisen har i detta fall dock låtit sin tillfälliga cylinder sitta kvar, vilket JK anser vara en åtgärd ”som är oförenlig med skyldigheten att vårda lägenheten väl”. Enligt JK får det anses vara en försummelse vid myndightesutövning att inte byta tillbaka till den ursprungliga cylindern.

Lägenhetsinnehavaren ska därför ersättas av Polisen med 1 290 kronor för låsbytet.


Dela sidan:
Skriv ut:
Annons