Översikt


Hittar du inte vad du letar efter? Klicka här för att söka.
Annons
Annons

Rådgivare genomförde överföring till kund utan giltig id-handling

Nyheter
Publicerad: 2020-11-12 11:08
Foto: Anders Wiklund/TT

En rådgivare varnas efter att ha fört över pengar till en person som utgav sig för att vara kund och som använde en ogiltig ID-handling.

Swedsec varnar en privatrådgivare som hanterat uttag till en person som felaktigt utgett sig för att vara kund i företaget.

En person har besökt ett kontor och identifierat sig med en kunds ID-kort, som var utgånget. Personen har vid två tillfällen gjort uttag från kundens konto och överfört beloppen till sitt eget konto. 

I beslutet från Swedsec står det att det under utredningen har framkommit att uttagen vid båda tillfällena har skett via en kassa som hanterades av privatrådgivaren.

Varningstext kom upp

Det första överföringstillfället ägde rum den 19 mars 2020 och avsåg 10 300 kronor. Vid tillfället fanns en varningstext inlagd på kundens konto med lydelsen ”Förlust id”. 

Filmen från kameraövervakningen visar att varningstexten kommer upp på skärmen när privatrådgivaren slår in kundens personnummer. Rådgivaren klickar därefter bort varningstexten och genomför uttaget. 

Det andra överföringstillfället ägde rum den 20 april 2020 och avsåg 12 800 kronor. Vid detta tillfälle fanns en varningstext på kundens konto där det framgick att ”Kund har blivit utsatt för id-kapning. Var uppmärksam på förfrågningar och uttag på kontor. Kontrollera legitimationens giltighetstid. Inga startkoder eller inloggningskort får beställas! Kontakta XX”. 

Filmen från kameraövervakningen

Filmen från kameraövervakningen visar att varningstexten kommer upp på skärmen och att den ligger där i cirka 13 sekunder innan privatrådgivaren klickar bort den. Det framgår inte om han tittar på varningstexten. 

När överföringen är genomförd och personen skriver under uppdraget syns det på filmen att privatrådgivaren tittar lite extra på ID-kortet och att han därefter visar det för personen och säger något. Enligt beslutet har det inte varit möjligt att tyda vad som sägs. 

Av beslutet framgår det att privatrådgivaren har genom sitt agerande brutit mot företagets etiska riktlinjer och mot instruktionen rörande kundidentifiering, där det bland annat framgår att kontroll ska göras av legitimationens giltighetstid. 

”Det är graverande att det vid båda tillfällena har dykt upp varningstexter på licenshavarens dator”, står det i beslutet. 

Medger det som påstås

Privatrågivaren har medgett det han anklagas för. Företaget har trots det inträffade fortsatt förtroende för honom och företaget poängterar att han gjort sitt arbete bra och med god kvalitet innan det inträffade. 

Företaget har å sin sida tilldelat honom en skriftlig varning samt ersatt kunden med 23 100 kronor.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att privatrådgivaren överträdelser har medfört att företaget blivit utsatt för identitetsbedrägeri och att en kund råkat ut för obehöriga uttag från sitt konto. 

”Agerandet har orsakat företaget ekonomisk skada och riskerat att skada kundens förtroende för företaget. 

Med hänsyn till vikten av att reglerna om identitetskontroll respekteras ser disciplinnämnden allvarligt på det inträffade”, skriver nämnden. 

Vidare skriver disciplinnämnden att eftersom det inte är klarlagt huruvida lprivatrådgivaren uppmärksammat varningstexterna i samband med ID-kontrollen eller medvetet tagit bort texten, gör nämnden bedömningen att ”en återkallelse av licenshavarens licens i detta fall skulle innebära en alltför ingripande åtgärd. Disciplinpåföljden kan därför stanna vid en varning”. 


Dela sidan:
Skriv ut: